Tổng điều tra dân số: VNPT được lựa chọn cung cấp hệ thống máy chủ nhận dữ liệu

09:24, 04/04/2019

(XHTT) - Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương đã lựa chọn Tập đoàn VNPT là đơn vị cung cấp hệ thống máy chủ để nhận dữ liệu đồng thời từ hơn 200.000 địa bàn điều tra.

Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương đã lựa chọn Tập đoàn VNPT là đơn vị cung cấp hệ thống máy chủ để nhận dữ liệu đồng thời từ hơn 200.000 địa bàn điều tra.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở quy mô toàn quốc chính thức bắt đầu từ 1/4 với sự tham gia của hơn 120.000 điều tra viên và có tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, tổng điều tra dân số lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ghi nhận sự tham gia tích cực và triệt để của công nghệ thông tin. Ngoài việc sử dụng hình thức phiếu in sẵn như năm 2009, tổng điều tra dân số 2019 áp dụng thêm hai hình thức thu thập thông tin mới: Điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng Internet (webform).

Tổng điều tra dân số 2019 áp dụng cả hai phương pháp là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp, hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thông qua phiếu điều tra trực tuyến, hoặc điều tra viên điều tra trực tiếp.

Tổng điều tra dân số 2019 áp dụng cả hai phương pháp là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp, hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thông qua phiếu điều tra trực tuyến, hoặc điều tra viên điều tra trực tiếp.

Tổng cục Thống kê cho biết đã nâng cấp máy chủ phục vụ nhằm đảm bảo việc sao lưu và xử lý dữ liệu điều tra trực tuyến và phiếu điện tử. Ngoài ra, BCĐ TƯ đã lựa chọn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị cung cấp hệ thống máy chủ để nhận dữ liệu đồng thời từ hơn 200.000 địa bàn điều tra.

Dữ liệu từ lần tổng điều tra này sẽ đóng vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(Theo Zing.vn)

.
1