Hòa giải với Huawei, Samsung kết thúc 8 năm kiện tụng

16:31, 17/05/2019

Cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 8 năm qua giữa Samsung và Huawei đã chính thức khép lại với một thỏa thuận "đình chiến" giữa hai bên.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 8 năm qua giữa Samsung và Huawei đã chính thức khép lại với một thỏa thuận "đình chiến" giữa hai bên.

(theo Cand)

.
1