Sở TTTT Tp. Hồ Chí Minh đề xuất cho VNPT triển khai thử nghiệm 5G từ tháng 9

15:19, 07/08/2019

(XHTT) - VNPT đã đề xuất thử nghiệm mạng 5G VinaPhone tại 3 vị trí (có cột trạm hiện hữu) khu vực Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

VNPT đã đề xuất thử nghiệm mạng 5G VinaPhone tại 3 vị trí (có cột trạm hiện hữu) khu vực Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND thành phố đề xuất bổ sung đơn vị Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT tại Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai thử nghiệm các dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ thứ 5 (mạng 5G) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thử nghiệm mạng 5G cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT, đơn vị quản lý mạng viễn thông VinaPhone) thử nghiệm mạng 5G tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, VNPT Tp. Hồ Chí Minh đã đề xuất thử nghiệm 5G VinaPhone ở 3 vị trí tại khu vực Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó, đơn vị này đề xuất hoàn thành lắp đặt thiết bị trong tháng 8/2019, thực hiện thử nghiệm mạng viễn thông 5G thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2020.

Nội dung thử nghiệm nhằm đánh giá tính năng kỹ thuật của công nghệ mạng 5G gồm: Đánh giá vùng phủ sóng, dung lượng mạng công nghệ 5G, đánh giá về tần số sử dụng, độ rộng của băng tần… Bên cạnh đó đánh giá về chất lượng, hiệu quả mạng 5G như tốc độ tải lên, tải xuống, độ trễ trong truyền dữ liệu, chỉ tiêu về thiết lập và duy trì dịch vụ… Thời gian thực hiện đo kiểm, bắt đầu từ tháng 9/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đề nghị, các đơn vị triển khai thử nghiệm mạng 5G có phương án đảm bảo tải trọng của cột trụ trạm BTS khi lắp đặt thêm thiết bị thu phát sóng 5G, an toàn về con người và thiết bị.…

P.V

 

.
1