VNPT được chọn xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông xã, huyện tại Bình Đình

15:39, 23/10/2019

(XHTT) - Ngày 20/10/2019, 11/11 huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Bình Định đã thống nhất lựa chọn Tập đoàn VNPT là đơn vị hợp tác triển khai xây dựng phần mềm một cửa liên thông cấp huyện, xã.

Ngày 20/10/2019, 11/11 huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Bình Định đã thống nhất lựa chọn Tập đoàn VNPT là đơn vị hợp tác triển khai xây dựng phần mềm một cửa liên thông cấp huyện, xã.

Đây là hoạt động cụ thể thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 19.9.2019 của UBND tỉnh về Triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu quan trọng đặt ra là phần mềm một cửa điện tử triển khai tại UBND cấp huyện, xã đảm bảo tương thích, kết nối thông suốt và đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu, thông tin với phần mềm một cửa đang áp dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Huyện Hoài Ân và VNPT Bình Định tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông.
Huyện Hoài Ân và VNPT Bình Định tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông.

Được biết, phần mềm được sử dụng mang tên Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT iGATE. Đây là hệ thống tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo cơ chế một cửa. Các nhóm chức năng chính là tiếp nhận, thụ lý, ký duyệt hồ sơ, theo dõi quản lý, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

Hiện VNPT tại Bình Định đang phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông cho các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trực tiếp tham gia tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

 

P.V


.
1