Những triết lý hay ho của Jack Ma có thể áp dụng để dạy trẻ

20:01, 02/12/2017

(XHTT) - Không cần phải thành đạt cỡ như Jack Ma song ai cũng muốn con mình sẽ trở thành một người thành công. Hãy thử áp dụng một số kinh nghiệm được đúc kết từ chính thực tế cuộc sống của Jack Ma để dạy trẻ.

(XHTT) - Không cần phải thành đạt cỡ như Jack Ma song ai cũng muốn con mình sẽ trở thành một người thành công. Hãy thử áp dụng một số kinh nghiệm được đúc kết từ chính thực tế cuộc sống của Jack Ma để dạy trẻ.

Một đứa trẻ học kém không có nghĩa là sẽ có một tương lai không thành công: Thực tế cuộc đời của Jack Ma cho thấy ông đã trượt nhiều bài kiểm tra quan trọng tại tất cả các cấp học và bị trường ĐH Havard từ chối tới 10 lần. Tuy nhiên, nó không ngăn cản ông thành công như ngày hôm nay.
Một đứa trẻ học kém không có nghĩa là sẽ có một tương lai không thành công: Thực tế cuộc đời của Jack Ma cho thấy ông đã trượt nhiều bài kiểm tra quan trọng tại tất cả các cấp học và bị trường ĐH Havard từ chối tới 10 lần. Tuy nhiên, nó không ngăn cản ông thành công như ngày hôm nay.

 Hoàng Vũ

Nếu muốn thành công, bạn cần có một chỉ số cảm xúc tốt (EQ): Cho dù bạn thông minh đến đâu, nếu bạn không biết cách làm việc với người khác, bạn sẽ không bao giờ thành công. Và vì vậy, hãy rèn luyện để nâng cao EQ.
Nếu muốn thành công, bạn cần có một chỉ số cảm xúc (EQ)  tốt:  Cho dù bạn thông minh đến đâu, nếu bạn không biết cách làm việc với người khác, bạn sẽ không bao giờ thành công. Và vì vậy, hãy rèn luyện để nâng cao EQ.
​Học không nhất thiết chỉ học ở trường: Điều này có lẽ nhiều bạn đã quen thuộc, và càng được khẳng định bởi cuộc sống thực tế là nơi sẽ giúp bạn rèn luyện EQ tốt nhất, thực hành những kiến thức được học ở trường tốt nhất. Jack Ma đã đi làm hướng dẫn viên miễn phí cho một khách sạn tại Hàng Châu chỉ để rèn luyện vốn tiếng Anh của mình.
​Học không nhất thiết chỉ học ở trường: Điều này không mới, và càng được khẳng định bởi cuộc sống thực tế là nơi sẽ giúp trẻ rèn luyện EQ tốt nhất, thực hành những kiến thức được học ở trường tốt nhất. Jack Ma đã đi làm hướng dẫn viên miễn phí trong một thời gian dài chỉ để rèn luyện vốn tiếng Anh của mình.
Phải rèn luyện một tư duy dài hạn và sự kiên trì để đạt được mục tiêu: Không chỉ đặt mục tiêu cho từng ngày, từng tuần, từng tháng, mà mục tiêu ấy của bạn phải nằm trong một kế hoạch để thực hiện mục tiêu trong một năm, vài năm. Trước khi Alibaba thành công, Jack Ma đã chứng kiến một công ty của mình với số vốn 2.000 USD đã thất bại. Và khi Alibaba bắt đầu hoat động, nó thậm chí còn không thể hòa vốn; cho đến năm 2002, nó chỉ kiếm được 1 đô la lợi nhuận.
Phải rèn luyện một tư duy dài hạn và sự kiên trì để đạt được mục tiêu: Không chỉ đặt mục tiêu cho từng ngày, từng tuần, từng tháng, mà mục tiêu ấy của bạn phải nằm trong một kế hoạch để thực hiện mục tiêu trong một năm, vài năm. Trước khi Alibaba thành công, Jack Ma đã chứng kiến một công ty của mình với số vốn 2.000 USD đã thất bại. Và khi Alibaba bắt đầu hoat động, nó thậm chí còn không thể hòa vốn; cho đến năm 2002, nó chỉ kiếm được 1 đô la lợi nhuận.

Thất bại là một điều cố định không thay đổi được và mỗi lần bị từ chối là một cơ hội để làm tốt hơn và bắt đầu lại. Thất bại thực sự là khi dừng tiến về phía trước.
Thất bại là một điều cố định không thay đổi được và mỗi lần bị từ chối là một cơ hội để làm tốt hơn và bắt đầu lại. Thất bại thực sự là khi dừng tiến về phía trước.

 

.
1