VNPT-eCabinet được ứng dụng rộng rãi ở tuyến huyện

08:50, 08/11/2019

(XHTT) - Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phấn đấu 90% người dân, 100% DN biết đến dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, nhiều phần mềm ứng dụng đã được huyện khai thác và sử dụng như: VNPT e-Cabinet; bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá chính quyền điện tử...

Mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo 100% văn bản trình UBND huyện; trao đổi trong các ban, phòng, ngành, đơn vị, địa phương; trao đổi nội bộ UBND xã, thị trấn; trao đổi giữa cấp xã, huyện đến cấp tỉnh được gửi dưới dạng văn bản điện tử.

Cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Hà trong buổi tập huấn phần mềm VNPT - Ecabinet
Cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Hà trong buổi tập huấn phần mềm VNPT - Ecabinet

 

Thời gian qua, Thạch Hà ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật như máy tính, máy scan đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn; nâng cấp hạ tầng mạng nội bộ tại trụ sở UBND huyện; triển khai hệ thống camera; vận hành hệ thống mạng nội bộ UBND huyện và các xã, thị trấn.

Đồng thời, nhiều phần mềm ứng dụng cũng được huyện khai thác và sử dụng như: VNPT e-Cabinet; bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá chính quyền điện tử...

Phấn đấu 90% người dân Thạch Hà hiểu biết dịch vụ công trực tuyến
Phấn đấu 90% người dân Thạch Hà hiểu biết dịch vụ công trực tuyến

 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Quốc Hương, nhằm đáp ứng tiêu chí về “chính quyền điện tử”, Thạch Hà tiếp tục triển khai, nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 - 4.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp và người dân nhận thức, hiểu biết dịch vụ công trực tuyến; cung cấp thêm các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến đã triển khai, chú trọng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, công khai, minh bạch thông tin trên hồ sơ hệ thống http://dvcthachha.hatinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx; giải quyết kịp thời, đúng hạn và trước hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

VNPT eCabinet do VNPT nghiên cứu, thực hiện nhằm mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

Theo đó, VNPT eCabinet bao gồm: Hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử, hệ thống văn bản điện tử - theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và hệ thống phiên họp không giấy tờ, được VNPT xây dựng chuyên nghiệp, bài bản, đảm bảo phục vụ trước, trong và sau phiên họp.

Cụ thể, trước phiên họp, dự thảo nội dung và tài liệu liên quan cuộc họp được bộ phận phụ trách tổng hợp gửi lãnh đạo phê duyệt, sau đó bộ phận phụ trách cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc họp tham chiếu, ghi chú và chuẩn bị ý kiến đóng góp… Trong phiên họp, lãnh đạo và các thành viên trao đổi, tương tác nội dung, thực hiện biểu quyết (nếu cuộc họp có yêu cầu biểu quyết), kết thúc cuộc họp bộ phận tổng hợp phụ trách sẽ cập nhật kết luận cuộc họp. Toàn bộ quy trình được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử của VNPT, không sử dụng bất cứ văn bản dưới dạng in nào, nguồn tài liệu mở và luôn sẵn sàng tra cứu trên hệ thống, người chủ trì và các đại biểu có tài liệu tức thời, có khả năng lấy ý kiến và biểu quyết từ xa rút ngắn thời gian xử lý công việc, mang lại nhiều lợi ích như: Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, quản lý công việc hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, báo cáo đầy đủ chính xác.

Như vậy, không chỉ có huyện Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh thử nghiệm và triển khai dịch vụ VNPT-eCabinet mà đã có nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đưa dịch vụ này vào ứng dụng rộng rãi đến cả cấp huyện, góp phần tháo gỡ những tồn tại trong các thủ tục hành chính ở địa phương.

P.V.
1