Dưới 6 triệu đồng, mua điện thoại nào "ngon"?

08:17, 19/12/2019

(XHTT) – Với chi phí dưới 6 triệu đồng, hiện người dùng có rất nhiều lựa chọn nhưng 5 smartphone sẽ là những thiết bị đáng chú ý nhất. 

Hoàng Thanh


.
1