10 tính năng mới của dòng Galaxy S20

07:04, 14/02/2020

(XHTT) – Để người dùng có thể hiểu rõ hơn về dòng Galaxy S20. Dưới đây là 10 tính năng mới thú vị nhất của Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra.

Hoàng Thanh


.
1