VNPT hỗ trợ Kiên Giang thực hiện công cuộc Chuyển đổi số

16:38, 03/01/2023

(XHTT) - Để phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của tỉnh Kiên Giang, thời gian qua VNPT địa bàn tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 với nhiều đơn vị Sở ngành trong tỉnh để từng bước thực hiện công cuộc chuyển đổi số, đưa công nghệ số vào các lĩnh vực đời sống người dân trong tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Thông (hàng đầu, bên trái) Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trịnh Quang Đăng - Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT tại Kiên Giang, Giám đốc VNPT Kiên Giang kí kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Ông Trịnh Quang Đăng - Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT tại Kiên Giang, Giám đốc VNPT Kiên Giang cho biết, với định hướng tầm nhìn chiến lược VNPT 4.0, Tập đoàn VNPT đã xây dựng chương trình hành động, luôn đồng hành với Chính phủ trong chuyển đổi số quốc gia. Điển hình là các dự án: Trục liên thông văn bản quốc gia; hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia; cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia; tham gia xây dựng các trung tâm điều hành thông minh; cơ sở dữ liệu công chức, viên chức…

Trên địa bàn Kiên Giang, Tập đoàn VNPT đã giao VNPT Kiên Giang đồng hành cùng lãnh đạo Sở, Ngành, địa phương các cấp triển khai các giải pháp chuyển đổi số, bám sát mục tiêu, tiến độ của tỉnh đề ra. Tính đến thời điểm hiện tại, VNPT Kiên Giang đã thiết lập mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát tình hình an ninh trật tự, kinh tế xã hội… Điển hình là trung tâm giám sát điều hành thông tin tỉnh; hệ thống IOC giáo dục; IOC y tế; hệ thống một cửa điện tử; họp không giấy; hệ thống văn phòng điện tử…

Ông Hà Văn Phúc (hàng đầu, bên trái) Giám đốc Sở Y tế và ông Trịnh Quang Đăng - Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT tại Kiên Giang, Giám đốc VNPT Kiên Giang kí kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Ông Trịnh Quang Đăng nhấn mạnh, VNPT Kiên Giang sẽ áp dụng những nền tảng công nghệ tiên tiến nhất, nguồn nhân lực tốt nhất phối hợp phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số ngành Y tế, Nông nghiệp, Giáo dục, Bảo hiểm,… giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; hợp tác triển khai các giải pháp chuyển đổi ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang…

P.V.
1