Hợp tác với VNPT, Đắk Nông sớm xây dựng chính quyền điện tử hiện đại

08:58, 31/10/2019

(XHTT) - Sau hơn 03 năm ký thỏa thuận hợp tác Chiến lược về Viễn thông và CNTT, Tập đoàn VNPT đã góp phần giúp tỉnh Đắk Nông nhanh chóng xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Ngày 12/7/2016, Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông (VNPT) Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Nông đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược Viễn thông và Công nghệ thông tin (VT&CNTT) giai đoạn 2016-2020. Từ đó đến nay, Tập đoàn VNPT đã cử nhiều nhân sự giỏi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT đến tỉnh Đắk Nông, triển khai những kế hoạch theo thỏa thuận hợp tác.

Đối với nội dung hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT- CNTT, VNPT đã phối hợp, hỗ trợ tỉnh Đắk Nông khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cũng như nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư và xây dựng hạ tầng VT - CNTT.

Ngoài ra, Tập đoàn VNPT cam kết hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ lưu trừ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh.

Đồng thời, cam kết hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện tốt nhất khắc phục sự cố VT - CNTT xảy ra, đặc biệt iên quan đến quốc phòng, an ninh.

Đối với lĩnh vực ứng dụng CNTT, VNPT đã phối hợp, hỗ trợ, tư vấn cho tỉnh Đắk Nông xây dựng, triển khai các ứng dụng CNTT đến khối chính quyền, các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hệ thống cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT đã cử các chuyên gia có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, hỗ trợ đề xuất các giải pháp phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo tiêu chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do các cơ quan Trung ương triển khai theo đúng các quy định của Nhà nước.

Đối với việc hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, VNPT tập trung nguồn lực, hỗ trợ tỉnh Đắk Nông cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với quy hoạch và định hướng của tỉnh Đắk Nông.

Đối với việc Hợp tác trong trong phát triển nguồn nhân lực VT - CNTT, VNPT tạo điều kiện để các sinh viên VT - CNTT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được thực hành, thực tập tại đơn vị; tiếp nhận các sinh viên giỏi về công tác tại đơn vị theo yêu cầu; phối hợp hỗ trợ trong việc nâng cao trình độ chuyên ngành VT - CNTT cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông.

Nhiều thành quả đáng ghi nhận

Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn VNPT đã nỗ lực hỗ trợ tỉnh Đắk Nông có những bước phát triển đáng kể về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.

Đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã triển khai thống nhất phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp tới cấp xã (hoàn thành từ tháng 12/2016) và đã được tích hợp chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp, với hơn 1.800 chứng thư số, chữ ký số cấp cho cá nhân lãnh đạo và cho cơ quan, tổ chức thuộc cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp phần mềm một cửa điện tử đã được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2017.

Ngoài ra, VNPT tại Đắk Nông đã triển khai dịch vụ Igate (dịch vụ phầm mềm một cửa điện tử) công cho 1 đơn vị cấp tỉnh, 19 sở ban ngành và 8 UBND huyện, thị xã.

Như vậy, Tập đoàn VNPT đã hoàn thành 100% kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan ban ngành trên toàn tỉnh Đắk Nông. Trong nửa đầu năm 2019, VNPT Đắk Nông đã phối hợp với Trung tâm Hành Chính công, Văn phòng UBND tỉnh, các sở ban ngành thực hiện thay đổi 15 bộ quy trình thủ tục hành chính của các Sở, ban ngành.

Tập đoàn VNPT đã triển khai dịch vụ iOffice (Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Văn phòng điện tử), cho 2 đơn vị cấp tỉnh, 22 sở ban ngành và 8 UBND huyện thị, 1 đơn vị hành chính sự nghiệp. Hoàn thành 100% kế hoạch triển khai dịch vụ Văn phòng điện cho các cơ quan ban ngành trên toàn tỉnh.

Đối với phần mềm quản lý bệnh viện VNPT - HIS, phía Tập đoàn VNPT đã triển khai đến tuyến 4 cho 71 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Đắk Nông.

Nhìn chung, việc thỏa thuân hợp tác Chiến lược về VT - CNTT (giai đoạn 2016- 2020) giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thuận lợi, đáp ứng theo đúng các nội dung về lĩnh vực công việc cần thực hiện.

Theo ông Nguyễn Hữu Việt - Phó giám đốc VNPT tại tỉnh Đắk Nông, trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT đã thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành nhà cung cấp các sản phẩm dịch vụ số hiện đại, tích cực góp phần vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số của đất nước.

Đối với tỉnh Đắk Nông, việc ký kết hợp tác với Tập đoàn VNPT sẽ giúp tỉnh đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử theo nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh. Qua đó, nhằm xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Việt chia sẻ: “Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn VNPT đầu tư, triển khai lĩnh vực VT - CNTT trên địa bàn tỉnh. Tập đoàn VNPT cam kết sẽ đầu tư nguồn lực, con người tốt nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng mạng lưới, ứng dụng CNTT, an toàn, an ninh thông tin; tư vấn, giới thiệu và triển khai cho tỉnh các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực viễn thông, CNTT”.

Cũng theo ông Việt, phía VNPT sẽ áp dụng những chính sách ưu đãi tốt nhất; tiếp tục nghiên cứu các chính sách, giá cước dịch vụ viễn thông, CNTT ưu đãi, phù hợp cho từng ngành, đối tượng sử dụng.

Cán bộ, nhận viên VNPT sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cải thiện thứ hạng của tỉnh Đắk Nông trong bảng xếp hạng chỉ số ICT Index (chỉ số ứng dụng CNTT) cả nước.

P.V.
1