VNPT hợp tác đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục

08:55, 24/11/2019

(XHTT) - Nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo về ứng ụng CNTT trong quản lý điều hành dạy và học trong toàn ngành giáo dục và Đào tạo, Ngày 22/11/2019, tại Đà Nẵng Cục CNTT – Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Công nghệ thông tin VNPT- Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đạo tạo giai đoạn 2019-2024. 

Với mạng lưới rộng khắp và thế mạnh là Tập đoàn công nghệ chủ lực quốc gia, Tập đoàn VNPT đã triển khai hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu đến trên 13.000 cơ sở giáo dục trên toàn quốc phục vụ công tác quản lý và điều hành thống nhất cơ sở giáo dục từ Sở đến Phòng và trường.  

Tập đoàn VNPT đã và đang xúc tiến xây dựng, cung ứng giải pháp toàn diện cho các yêu cầu, nhiệm vụ triển khai theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT cụ thể là xây dựng cơ sở dữ liệu ngành về Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông đáp ứng quy định kỹ thuật được ban hành tại Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/07/2019.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT và bà Đặng Thị Oanh - Phó Cục trưởng Cục CNTT Bộ GD&ĐT  ký thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đạo tạo giai đoạn 2019-2024.
Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT và bà Đặng Thị Oanh - Phó Cục trưởng Cục CNTT Bộ GD&ĐT ký thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đạo tạo giai đoạn 2019-2024.

 

Đội ngũ chuyên gia và các kỹ sư CNTT của Tập đoàn VNPT đã làm chủ công nghệ và từng bước xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh dựa trên khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, trong đó, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 như Cloud Computing, Big Data, AI, Blockchain … trong các bài toán ứng dụng nghiệp vụ giáo dục cụ thể phục vụ công tác dạy, học và thi trực tuyến.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; đại diện lãnh đạo và chuyên viên 63 sở GDĐT; đại diện Ban giám hiệu và Khoa CNTT, Tập đoàn VNPT và Cục CNTT sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác;  tham mưu với  Bộ GD&ĐT đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đặc biệt là các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo tại Việt Nam trong giai đoạn 2019-2024, góp phần đẩy mạnh hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu quả, đổi mới phương pháp dạy và học, từ đó xây dựng một nền giáo dục Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực cho một nền kinh tế tri thức của Việt Nam, bắt kịp với thế giới; Đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về GDĐT; hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở GDĐT góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng GDĐT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; tập huấn quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và phổ thông có hiệu quả ở các Sở giáo dục và đào tạo.

P.V.
1