Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp nhận xử lý 1.400 hồ sơ mỗi ngày

14:24, 13/05/2020

(XHTT) - Theo số liệu thống kê của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 7/5/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) đã có trên 35 triệu lượt truy cập, trên 134 nghìn tài khoản đăng ký; trên 7 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; trên 55 nghìn hồ sơ được thực hiện qua Cổng DVCQG; tiếp nhận, hỗ trợ trên 10 nghìn cuộc gọi của người dân, doanh nghiệp. Cổng cũng đã tiếp nhận, xử lý 5.465 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và hoàn thành việc xử lý 4.297 phản ánh, kiến nghị.

Tính trong hơn một tháng trở lại đây - giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19, số lượng hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng DVCQG tăng gấp 3,3 lần so với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, xử lý của 4 tháng trước đó. Trung bình, mỗi ngày Cổng tiếp nhận, xử lý gần 1.400 hồ sơ trực tuyến. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng DVCQG đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.

 


Kể từ ngày 12/5/2020, Cổng DVCQG sẽ cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Các dịch vụ bao gồm: hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Cổng DVCQG do VNPT xây dựng đang ngày càng phát huy vai trò trong việc phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT, VNPT sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp các dịch vụ cung cấp trên cổng. Đồng thời tham gia xây dựng và triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc… Để tăng cường năng lực mạng lưới cho Cổng dịch vụ công của các tỉnh/thành phố, VNPT đã thực hiện chuyển đổi và nâng cấp kết nối cho kết nối từ hệ thống IDC VNPT về mạng Cục Bưu điện Trung ương, nâng gấp 2 băng thông phục vụ cho các dịch vụ công của Văn phòng Chính phủ và các tỉnh thành trên cả nước.

 

Theo dự kiến, các dịch vụ công mới trên Cổng DVCQG sẽ hỗ trợ cho khoảng 4 triệu người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện từ 6 đến 10 ngày làm việc với từng đối tượng, so với cách triển khai trực tiếp. Đồng thời, thông qua kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, các dịch vụ công này sẽ hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg.

Như vậy, Sau 6 tháng triển khai, từ 8 nhóm dịch vụ ban đầu, Cổng DVCQG đã tăng lên 389 dịch vụ công trực tuyến (bao gồm 160 cho công dân, 229 cho doanh nghiệp). Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp chức năng thanh toán trực truyến để người dân, doanh nghiệp nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan.

P.V (tổng hợp).
1