Phần mềm quản lý đất đai VNPT-iLIS được triển khai tại Tây Ninh

11:36, 22/05/2020

(VnMedia) - Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Tây Ninh tại cuộc họp định kỳ tháng 4 vừa qua, phần mềm VNPT-iLIS cơ bản đã đáp ứng được việc vận hành cơ sở dữ liệu chính tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh, chi nhánh huyện Tân Châu. 

Việc triển khai thí điểm phần mềm quản lý đất đai VNPT-iLIS trên địa bàn Huyện Tân Châu được thực hiện trên cơ sở hợp tác toàn diện được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn VNPT.

 

Với VNPT-iLIS, hàng ngày cán bộ văn phòng đăng ký đã thực hiện đầy đủ các quy định pháp lý để cấp giấy chứng nhận trên phần mềm VNPT-iLIS, dễ dàng tra cứu thông tin về chủ sử dụng, thửa đất, trạng thái thửa đất, các thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến thửa đất, dữ liệu quy hoạch, thống kê, kiểm kê được kết nối liên thông tới dữ liệu địa chính.Việc triển khai thí điểm phần mềm quản lý đất đai VNPT-iLIS trên địa bàn Huyện Tân Châu được thực hiện trên cơ sở hợp tác toàn diện được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn VNPT.

Mặt khác cổng thông tin đất đai VNPT-iLIS portal là công cụ kết nối cán bộ địa chính xã với người dân một cách trực quan và dễ dàng nhất tại địa chỉ http://ilis.tayninh.gov.vn/ để tra cứu thông tin về quy hoạch trích lục, trích đo, tên chủ, loại đất, giấy tờ pháp lý liên quan tới thửa đất. Ngoài ra, VNPT-iLIS phân hệ mobile giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin đất đai một cách trực quan nhất.

Với những kết quả đã đạt được, ngày 28/4/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã đồng ý để VNPT được tiếp tục triển khai VNPT-iLIS giai đoạn 2 tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và chi nhánh Tân Châu. Giai đoạn này sẽ thực hiện các tính năng liên thông hệ thống thuế điện tử, hệ thống một cửa điện tử và chia sẻ dữ liệu ứng dụng cơ sở dữ liệu nền theo thông tư số 75 năm 2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường, để xây dựng CSDL giá đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tra cứu được thông tin về vị trí thửa đất, khu vực thửa đất và đơn giá theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh ban hành. 

P.V.
1