Năm kiến nghị nhằm phát triển IPv6 phục vụ chuyển đổi số

10:25, 27/07/2020

(XHTT) - Thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi hệ thống CNTT, kết nối Internet sang IPv6 của các cơ quan nhà nước là một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực, VNNIC còn đưa ra 5 kiến nghị dưới đây…

Việt Nam đã đi sớm hơn so với nhiều quốc gia về hỗ trợ, thúc đẩy IPv6 trong khối Cơ quan nhà nước (CQNN) khi khai trương Chương trình IPv6 For Gov từ tháng 5/2019, đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt, tập trung công tác chuyển đổi IPv6 trong khối CQNN trong giai đoạn 2020 - 2025.

Trong thời gian qua, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi hệ thống CNTT, Internet sang IPv6 cho các cơ quan chuyên trách CNTT khối Bộ, ngành. Bên cạnh đó, để chuyển đổi thành công IPv6, đảm bảo các hoạt động mạng lưới, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu công nghệ hiện đại, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, VNNIC khuyến nghị các CQNN cần quan tâm, triển khai các nội dung cụ thể.

 

Thứ nhất, nhận thức đúng mức tầm quan trọng của chuyển đổi IPv6 đối với mạng lưới, dịch vụ của CQNN

Mức độ cạn kiệt IPv4 ngày một nghiêm trọng trong khi Internet phát triển bùng nổ, chuyển đổi IPv6 là tất yếu để phát triển bền vững hoạt động Internet và các dịch vụ Internet mới (IoT, Smart City, 5G,…), gắn liền với phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi IPv6 là cơ hội để các CQNN rà soát, đánh giá lại hạ tầng mạng lưới bao gồm cấu trúc mạng lưới, kết nối định tuyến, hệ thống DNS quản lý tên miền và mạng lưới dịch vụ để đảm bảo chất lượng kết nối Internet, đảm bảo  ATTT và hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh các dịch vụ Internet đã đồng loạt chuyển sang sử dụng IPv6.

Thứ hai, sớm ban hành kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực để chuyển đổi IPv6, cần hoàn tất trong giai đoạn 2020-2025. Trong năm 2020, các Bộ, Ngành, các Tỉnh, thành phố cần sớm ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6 giai đoạn 2020-2025, theo sát lộ trình chuyển đổi IPv6 với 03 Giai đoạn – 10 bước; triển khai chuyển đổi IPv6 song hành với quy hoạch hiện đại hóa hạ tầng mạng lưới, dịch vụ của tỉnh theo mô hình tham chiếu về kết nối mạng Bộ, Ngành, địa phương (theo các văn bản hướng dẫn của Bộ TTTT số 1541/BTTTT-VNNNIC và số 273/BTTTT-CBĐTW).

Năm 2020, các cơ quan nhà nước ưu tiên chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử; các năm tiếp theo bố trí nguồn lực (nhân sự, kinh phí, tài nguyên IPv6,…) phù hợp để chuyển đổi IPv6 theo kế hoạch đã ban hành, thực hiện và hoàn tất trong giai đoạn 2020-2025.

Thứ ba, hành động quyết liệt để thực hiện chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ CNTT. Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, nguồn lực được chuẩn bị, các CQNN cần hành động và thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ CNTT. Ưu tiên chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để đáp ứng yêu cầu kết nối của người dân; tiếp đến là các hệ thống, mạng lưới, dịch vụ khác (Hệ thống E-Mail, WiFi, Mạng LAN văn phòng, Mạng WAN …).

Thứ tư, thực hiện chuyển đổi IPv6 cần theo dõi, đúc kết và điều chỉnh qua mỗi giai đoạn. IPv6 là công nghệ mới, để đảm bảo chất lượng chuyển đổi IPv6 và tối ưu hoạt động mạng lưới, dịch vụ, sau mỗi giai đoạn, các đơn vị cần đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và có phương án điều chỉnh kịp thời, cả về nội dung thực hiện và tiến độ triển khai cho phù hợp.

Thứ năm, tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ. Để tăng cường an toàn thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ cơ quan nhà nước, công tác chuyển đổi IPv6 cần gắn với quy hoạch, hiện đại hóa hạ tầng mạng lưới, dịch vụ. Các giải pháp cụ thể như sau: Quy hoạch mạng độc lập, kết nối đa hướng tới nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet và kết nối Trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia (VNIX); Triển khai hệ thống DNS riêng với công nghệ an toàn bảo mật DNSSEC cho tên miền của CQNN; chuyển đổi IPv6 để tăng tốc độ và chất lượng kết nối Internet, đảm bảo truy cập của người dân, doanh nghiệp vào các dịch vụ trực tuyến của CQNN được thông suốt.

Được biết, Việt Nam đã đi sớm hơn so với nhiều quốc gia về hỗ trợ, thúc đẩy IPv6 trong khối CQNN khi khai trương Chương trình IPv6 For Gov từ tháng 5/2019, đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt, tập trung công tác chuyển đổi IPv6 trong khối CQNN trong giai đoạn 2020 - 2025.

P.V.
1