Bộ TT&TT: Doanh thu trong lĩnh vực viễn thông giảm nhẹ

11:02, 10/08/2020

(XHTT) - Doanh thu trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 18,8 nghìn tỷ đồng (tăng 19,7% so với cùng kỳ 2019), riêng trong tháng 7-2020 ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng.  Đây là thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) công bố tại Hội nghị trực tuyến giao ban quản lý nhà nước tháng 7.

P.VLiên quan đến lĩnh vực công nghiệp CNTT, tổng doanh thu công nghiệp CNTT, công nghiệp điện tử, viễn thông (nội địa, FDI) ước tính 58 tỷ USD tăng trưởng 2,7% so với cùng kỳ trong đó doanh thu từ khối FDI đạt 55 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 95% tổng doanh thu. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 7-2020, giá trị xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt khoảng 50 tỷ USD tăng 5% trong đó giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện ước đạt 25,7 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện ước đạt 23,1 tỷ USD, tăng 24,3%.

P.V.
1