Nhiều tỉnh, thành triển khai hiểu quả giải pháp quản lý đất đai VNPT iLIS

09:52, 26/11/2020

(XHTT) - Góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, sau gần 2 năm nghiên cứu, xây dựng, Tập đoàn đã phát triển Hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS. Hiện hệ thống này đã được triển khai tại gần 10 tỉnh, thành phố, bước đầu đem lại những kết quả tích cực.


Hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS là một hệ sinh thái do VNPT nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về đất đai theo hướng các công nghệ hiện đại nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng DVC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng DVC của các tỉnh, thành phố.

Hệ thống có khả năng kết nối với nhiều hệ thống khác như: các HTTT thuộc Chính quyền điện tử, hệ thống CSDL Quốc gia về dân cư, Cổng DVCQG, dịch vụ xác thực chữ ký điện tử, cổng thông toán trực tuyến.

VNPT iLIS gồm 2 phiên bản: Standard và Enterprise, đã sẵn sàng để cung cấp cho các tỉnh thành phố, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Hiện nay, VNPT iLIS đang phát huy những hiệu quả nhất định tại Tây Ninh, Sơn La, Bình Phước, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng...số hóa, đưa công tác đất đai từ hình thức thủ công, bán thủ công sang hiện đại hoàn toàn.

Với phần mềm VNPT-iLIS, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện đầy đủ các quy định pháp lý để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dễ dàng tra cứu thông tin về chủ sử dụng, thửa đất, trạng thái thửa đất, các thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến thửa đất, dữ liệu quy hoạch, thống kê, kiểm kê được kết nối liên thông tới dữ liệu địa chính.

VNPT-iLIS sẽ là công cụ kết nối cán bộ địa chính xã với người dân một cách trực quan và dễ dàng nhất để tra cứu thông tin về quy hoạch trích lục, trích đo, tên chủ, loại đất, giấy tờ pháp lý liên quan tới thửa đất.

Ngoài ra, VNPT-iLIS có phiên bản mobile giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin đất đai một cách trực quan nhất. Sử dụng phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tra cứu thông tin về vị trí thửa đất, khu vực thửa đất và đơn giá theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh ban hành.

 

P.V.
1