Hợp tác với VNPT, Nghệ An quyết tâm xây dựng chính quyền số

16:16, 21/12/2020

(XHTT) - Tiếp nối những kết quả đã đạt được từ Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014 - 2020, ngày 18/12, Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 hướng đến mục tiêu phấn đấu của tỉnh Nghệ An đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc. Để đạt được mục tiêu đó, Nghệ An sẽ đầu tư từng bước xây dựng hoàn chỉnh chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số dưới sự trợ giúp của Tập đoàn VNPT.

05 năm hợp tác thành công

Ngày 13/9/2014, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đã ký bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về Viễn thông - CNTT, giai đoạn 2014 - 2020. Theo bản ghi nhớ, 2 bên thông nhất hợp tác trên 05 phương diện gồm: Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng Viễn thông và CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng CNTT; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực Viễn thông - CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung (phải) và Chủ tịch Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long ký kết Thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT giai đoạn 2020-2025

Ngay sau lễ ký kết hợp tác, với vai trò là đối tác chiến lược về VT-CNTT, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng VT-CNTT cho tỉnh Nghệ An.

Tính đến thời điểm này, Tập đoàn VNPT đã xây dựng gần như hoàn thiện  hạ tầng Viễn thông – CNTT tại Nghệ An với mạng thông tin di động; mạng truy nhập băng rộng và hạ tầng kỹ thuật; mạng truyền tải trục; máy chủ ảo và đường truyền kết nối… Tất cả đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ để triển khai Chính quyền điện tử. VNPT cũng đã hợp tác với UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành về việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Du lịch và cải cách hành chính. Đồng thời, VNPT đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice; Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-iGate; Trục kết nối liên thông văn bản nội tỉnh và Giải pháp nền tảng kết nối chia sẻ LGSP; Hệ thống báo cáo thông minh VSR (LRIS)… tại phần lớn cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, VNPT cũng tập trung xây dựng các đề án về đô thị thông minh cho tỉnh Nghệ An với các hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC); Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); Cổng thông tin điện tử ePortal; Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao kết quả hợp tác viễn thông, Công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020. Trên cơ sở kết quả đạt được, Nghệ An rất mong muốn chương trình hợp tác Viễn thông, Công nghệ thông tin sẽ được tiếp tục triển khai sâu rộng, hiện đại hơn.

Một điều dễ nhận thấy, Nghệ An là tỉnh rộng, dân cư đông, đời sống người dân còn khó khăn, hạ tầng kỹ thuật nói chung và hạ tầng viễn thông - CNTT còn nhiều hạn chế, nhưng sau 05 năm quyết liệt ứng dụng các giải pháp công nghệ của Tập đoàn VNPT vào các hoạt động điều hành, chỉ đạo, giám sát ở các cấp chính quyền, chỉ số xếp hạng ICT index của Nghệ An không ngừng tăng lên từ 14 vào năm 2017 đến 30 vào năm 2019; Chỉ số năng lực cạnh canh tranh cấp tỉnh đứng thứ 18/63. Cũng nhờ đó mà trong 5 năm qua, kinh tế Nghệ An phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,2%.GRDP bình quân đầu người gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Tiếp tục hợp tác vì mục tiêu phát triển chung

Chỉ ra những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 05 năm tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù gặp nhiều thách thức, nhưng tỉnh sẽ kiên định thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc và đến 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để thực hiện được mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An xác định sẽ có 3 khâu đột phá. Và 1 trong 3 đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư. Muốn vậy, phải ứng dụng CNTT, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử. Để thực hiện được mục tiêu này, việc thỏa thuận hợp tác chiến lược Viễn thông - CNTT giữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT là hết sức cần thiết. 

Theo đó, Tập đoàn VNPT tư vấn cho chính quyền Nghệ An phát triển theo chiến lược chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT triển khai cho chính quyền Nghệ An các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT.

 

Lãnh đạo 02 bên cùng nhấn nút khai trương Trung tâm IOC Nghệ An

Nếu như các hợp tác trước đây giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng VT-CNTT cho Tỉnh, thì thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới. UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đã thống nhất hợp tác trên 06 nội dung gồm Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng Viễn thông-CNTT và phát triển đô thị thông minh; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT và phát triển nguồn nhân lực Viễn thông-CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT và hợp tác xây dựng nông nghiệp thông minh.

Tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 -2025, Chủ tịch Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long cam kết, VNPT sẽ đồng hành với tỉnh Nghệ An không chỉ trong xây dựng chính quyền số, mà còn trong xây dựng kinh tế số, xã hội số, lựa chọn những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh để phát triển và nâng cao sức cạnh tranh; đồng hành với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số. Mục tiêu hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã nhấn nút khai trương Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Nghệ An. Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh thực chất là xây dựng một kho dữ liệu số, là nguồn tài nguyên vô tận, cung cấp đầy đủ thông tin, phân tích xu hướng cũng như hỗ trợ tích cực cho Lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết sách điều hành hiệu quả, đẩy nhanh các cải cách thủ tục hành chính, cũng như đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Đây là một công trình có ý nghĩa rất thiết thực mà VNPT được đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

P.V.
1