VNPT-iOffice được ứng dụng hiệu quả tại Tòa án nhân dân thị xã Châu Đốc

09:34, 22/01/2021

(XHTT) - Phần mềm VNPT-iOffice do Tập đoàn VNPT xây dựng là hệ thống phần mềm sử dụng công nghệ điện toán đám mây - công nghệ tiên tiến và phổ biến nhất hiện nay, bảo đảm kết nối liên thông văn bản giữa tòa án cấp tỉnh và cấp huyện.

 

Ðược lưu trữ tại hệ thống trung tâm dữ liệu của tập đoàn VNPT, dữ liệu được bảo mật cao. Mặt khác, khi triển khai phần mềm, hầu hết các văn bản không mang tính bảo mật của cơ quan đều được chuyển dưới dạng văn bản điện tử, giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, tiết kiệm nguồn nhân lực khai thác, vận hành hệ thống máy chủ, quản lý, khai thác hệ thống... Phần mềm cho phép cấu hình đa quy trình, phân công, phân quyền sử dụng đến từng cá nhân một cách khoa học, hợp lý; cho phép thiết lập người sử dụng với nhiều vai trò khác nhau; liên thông văn bản từ khi tòa án tỉnh tiếp nhận xuống các phòng, tòa và tòa án cấp huyện; giám sát quy trình luân chuyển văn bản. Các chức năng phần mềm phong phú, đơn giản, dễ sử dụng, tích hợp chức năng điều hành, quản lý lịch họp và lịch công tác của từng cá nhân, đơn vị… Vì vậy, đã giúp đơn vị hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ.

Với phần mềm VNPT-iOffice đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc chuyên nghiệp và năng động hơn, lưu trữ, tiếp cận, tra cứu văn bản trong hệ thống một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác, thuận tiện và có thể chia sẻ các dữ liệu qua mạng (như các báo cáo, văn bản pháp luật mới…). Ðồng thời, lãnh đạo cơ quan kiểm soát công việc của từng phòng, tòa; từng cá nhân kể cả tòa án cấp huyện và chỉ đạo kịp thời. Việc thực hiện phương thức mới cũng giúp thay đổi phong cách làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính và từng bước thay đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức.

Những giải pháp nêu trên đã đưa vào thực hiện trong nhiều năm của TAND hai cấp tỉnh An Giang. Lãnh đạo TAND tỉnh cho rằng, bước đầu thực hiện, gặp không ít khó khăn, vướng mắc vì điều kiện cơ sở vật chất, chậm thay đổi nhận thức trong một bộ phận thẩm phán, thư ký. Tuy nhiên với quyết tâm của tập thể lãnh đạo và nhất là với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị, ngành tại địa phương đã thực hiện thành công bước đầu, mang tính tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay tất cả 251 cán bộ, công chức TAND hai cấp trong tỉnh đều ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung và yêu cầu chính trị của địa phương.

P.V.
1