Bài nổi bật

(XHTT) - Tận dụng và phát huy hiệu quả các thế mạnh về hạ tầng, công nghệ, đồng thời không ngừng nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến như AI, Blockchain… Tập đoàn VNPT đã tạo dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường khu vực cũng như thế giới bằng những sản phẩm CNTT bắt kịp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

.
.
.
.
1