VNPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia

13:31, 12/02/2021

(XHTT) - Tập đoàn VNPt đã từng bước đặt những dấu chân vững chắc trên hành trình chuyển đổi số, thể hiện được vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia. Đó là cơ sở để VNPT tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chiến lược, đưa Tập đoàn phát triển đúng tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số của khu vực châu Á..
1