Các giải pháp Chính phủ điện tử do VNPT xây dựng góp phần xử lý công việc hiệu quả

08:32, 29/03/2021

(XHTT) - Những giải pháp CNTT do Tập đoàn VNPT phối hợp cùng VPCP và các Bộ, Ngành, địa phương nghiên cứu, phát triển, triển khai, trong thời gian qua, đã phát huy nhiều hiệu quả thiết thực, ngày càng mở rộng về quy mô và chiều sâu. Có thể kể đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trục liên thông văn bản Quốc gia VDXP, Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống TTBC Quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết, tính đến cuối tháng 2-2021, Trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương, địa phương với hơn 4,5 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp hơn 2.800 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có nhiều dịch vụ công được người dân, doanh nghiệp quan tâm như đăng ký, cấp biển số xe; đổi giấy phép lái xe; cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cấp sau; đăng lý hoạt động khuyến mãi...Đến nay, có khoảng 119 triệu lượt truy cập, gần 481.000 tài khoản đăng ký; hơn 43 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái và trên 970.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tiếp nhận, hỗ trợ trên 50.000 cuộc gọi và hơn 10.000 phản ánh, kiến nghị.

 

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của 15 bộ, cơ quan và 54 tỉnh, tương tác, điều hành trực tuyến thông qua hệ thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng, mạng chuyên dùng, internet với 57 điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương; kết nối 32 camera giám sát các hồ, đập thủy điện.

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cập nhật trên 280 chỉ tiêu thông tin, dữ liệu lên hệ thống; phối hợp với các bộ cung cấp dữ liệu của 105/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và cung cấp ấn phẩm infographic về tình hình kinh tế -  xã hội phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ; cung cấp điểm tin hằng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với 63/63 tỉnh cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng tháng.

Thực hiện việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin nền tảng Chính phủ điện tử do Tập đoàn nghiên cứu, phát triển và triển khai đã phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp được đưa vào vận hành, bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, giảm thời gian xử lý hồ sơ, tăng hiệu quả xử lý công việc.

 

P.V.
1