Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh thị xã Phước Long

06:18, 17/04/2021

Mới đây, UBND thị xã Phước Long phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông và VNPT tại Bình Phước tổ chức lễ khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thị xã Phước Long.

 

Đây là 1 trong 3 đơn vị được UBND tỉnh chọn để đầu tư thực hiện dự án xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp huyện. Trung tâm được xây dựng để quản lý vận hành 8 nội dung, gồm: Hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, giám sát hành chính công, phản ánh hiện trường, camera an ninh và giao thông, thông tin địa lý GIS, lắng nghe xã hội.

Hệ thống IOC Phước Long kết nối với hệ thống dữ liệu IOC tỉnh, phản ánh tổng quan về mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho lãnh đạo địa phương dễ dàng nắm bắt tình hình chung, qua đó chỉ đạo, điều hành kịp thời các nhiệm vụ. Việc xây dựng các Trung tâm IOC là một trong những giải pháp trọng tâm, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền thông minh.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho rằng, IOC là hạ tầng “mềm”, giúp ích, phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành công tác của các địa phương hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông đưa ra phương án sử dụng trí tuệ nhân tạo cho tất cả các mắt camera; VNPT tại Bình Phước thực hiện đầy đủ việc bảo trì, vận hành khai thác, chuyển giao để trung tâm hoạt động hiệu quả nhất./.

 

P.V (tổng hợp).
1