VNPT iLIST được đánh giá cao khi triển khai tại Tây Ninh

18:05, 19/06/2021

(XHTT) - Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phần mềm VNPT iLIST do Tập đoàn chúng ta xây dựng là phần mềm có hiệu năng tốt nhất so với các phần mềm mà Bộ này đang triển khai.

 

Tại Tây Ninh, phần mềm VNPT iLIST được triển khai thí điểm tại huyện Tân Châu, từ đầu năm 2020. Qua quá trình triển khai, phần mềm VNPT iLIST được đánh giá là hiệu quả, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về thành phần hồ sơ, công nghệ, an toàn thông tin, đáp ứng được việc liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm khác.

Do đó, dự kiến đến tháng 12, phần mềm này sẽ được triển khai hoàn thành tại các huyện, thị xã Gò Dầu, Trảng Bàng và Dương Minh Châu. Đến cuối năm số hóa có thể thực hiện tại 6 huyện, thị xã (Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng và Bến Cầu).

Tại cuộc họp lấy ý kiến về kết quả triển khai phần mềm VNPT iLIST diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đã thống nhất triển khai phần mềm VNPT iLIST trên địa bàn tỉnh. Sau thí điểm tại Tân Châu, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng thực hiện phần mềm tại huyện Tân Biên, đồng thời khuyến khích các địa phương còn lại chủ động triển khai phần mềm tại địa phương mình. Trong quá trình triển khai, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện phần mềm trước khi triển khai sử dụng đại trà trong toàn tỉnh.

Với VNPT iLIS, hàng ngày cán bộ văn phòng đăng ký đã thực hiện đầy đủ các quy định pháp lý để cấp giấy chứng nhận trên phần mềm VNPT iLIS, dễ dàng tra cứu thông tin về chủ sử dụng, thửa đất, trạng thái thửa đất, các thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến thửa đất, dữ liệu quy hoạch, thống kê, kiểm kê được kết nối liên thông tới dữ liệu địa chính.

Mặt khác, cổng thông tin đất đai VNPT iLIS là công cụ kết nối cán bộ địa chính xã với người dân một cách trực quan và dễ dàng nhất tại địa chỉ http://ilis.tayninh.gov.vn/ để tra cứu thông tin về quy hoạch trích lục, trích đo, tên chủ, loại đất, giấy tờ pháp lý liên quan tới thửa đất.

Ngoài ra, VNPT iLIS cũng có phiên bản mobile giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin đất đai một cách trực quan nhất.

 

P.V (tổng hợp).
1