VNPT tạo nền móng số hóa toàn diện Nam Định

12:42, 27/06/2021

(XHTT) - Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số tại Nam Định vừa được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xác thực trong báo cáo đánh giá kết quả việc triển khai chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Nam Định và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014-2020. 

Chính quyền điện tử 100% tại Nam Định

Đó là mục tiêu chính trong thỏa thuận hợp tác được Tập đoàn VNPT cùng UBND Nam Định quyết tâm triển khai từ những ngày đầu tiên. Cả 2 tập trung xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và Chuyển đổi số một cách toàn diện theo tinh thần từ tỉnh đến từng xã, thôn xóm. Hiện, ứng dụng Văn phòng điện tử iOffice đã triển khai 100% đơn vị Đảng ủy, 16 Sở Ban Ngành, và 288 đơn vị UBND Huyện/Xã/. 100% cơ sở Y tế, TTYT, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa trên địa bàn tỉnh triển khai phần mềm quản lý văn bản đến. 100% văn bản không mật đều gửi trên hệ thống giúp tăng cường hiệu quả chỉ đạo chuyên môn, điều hành công việc của toàn ngành và 100% trường học các cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 23/6/2021, tại Nam Định, Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về VT - CNTT giai đoạn 2021 – 2025.  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long, Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm đã tới dự.  

Ngày 23/6/2021, tại Nam Định, Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về VT - CNTT giai đoạn 2021 – 2025.  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long, Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm đã tới dự.  

 

 

Bộ giải pháp Chính quyền điện tử; Phần mềm quản lý hoạt động hội đồng nhân dân tỉnh; Cổng thông tin điện tử - PORTAL cho các cơ quan nhà nước; Hệ thống quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ được VNPT xây dựng hoàn chỉnh với mục đích hướng đến là thực hiện các kỳ họp “Không giấy” tại Hội đồng Nhân Dân và mở kênh nhằm trao đổi thông tin hữu ích, tạo hạ tầng cho phát triển các dịch vụ công trực tuyến. Trong thời gian qua VNPT đã triển khai các cổng Thông tin điện tử cho: UBND tỉnh, 09 Huyện, 01 Thành phố, 207 xã/thị trấn, 16 Sở/Ban/Ngành và tiếp tục phối hợp xây dựng Cổng thông tin cho các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn.

Quá trình thực hiện, VNPT bám sát chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai các hệ thống: Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống Báo cáo Chính phủ. Tất cả đã góp phần tăng cường hiệu quả trong các hoạt động của một đơn vị nói chung, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên mạng lưới thông tin, kích thích phát triển công nghệ tin. Người dân doanh nghiệp nắm bắt chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, Chính quyền các cấp, giảm thiểu thời gian cho công dân, doanh nghiệp và người lao động khi truy nhập, sử dụng dịch vụ của Chính phủ, giúp giảm thiểu chi phí của nhân dân. Từ đó, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động của Chính phủ.

VNPT hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Nam Định

Để mục tiêu kinh tế số, xã hội số hoàn thiện, VNPT vinh dự là một trong nhà thầu liên doanh triển khai dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”, tại địa bàn Nam Định. Theo đánh giá của UBND Nam Định, ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính về trật tự xã hội là một trong các nội dung quan trọng trong cải cách thủ hành chính, đơn giản hóa thủ tục giấy tờ công dân theo yêu cầu Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Vì vậy, Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư là một bước ngoặt lớn, khẳng định vai trò quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; CSDLQG về dân cư là một trong những kho dữ liệu dùng chung lớn nhất, liên quan trực tiếp và gián tiếp đến các hoạt động của công dân, các tổ chức và doanh nghiệp và được Tập đoàn VNPT ưu tiên tập trung nguồn lực xây dựng triển khai tại Nam Định.

Thành phố Nam Định ngày nay
Thành phố Nam Định ngày nay

Khẳng định sự quyết tâm của VNPT trong toàn trình chuyển đổi số Nam Định, Lãnh đạo Tập đoàn VNPT nhấn mạnh: Ngày 22/6/2021, VNPT cùng với Bộ Công An tổ chức thành công Hội nghị tổng kết xây dựng, triển khai dự án CSDLQG về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và chuẩn bị cho Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống từ ngày 01/7/2021. Hệ thống CSDLQG về dân cư - Một dự án CNTT quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. CSDLQG về dân cư là tài nguyên Quốc gia đặc biệt quan trọng, là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số. VNPT tự hào là đối tác chủ trì công nghệ cho hệ thống đó, có thể nói kết quả này là sự minh chứng mạnh mẽ nhất để thấy rằng doanh nghiệp công nghệ Việt tự tin xứng tầm đẳng cấp các Tập đoàn quốc tế trong giải quyết các bài toán công nghệ thông tin. Tại Nam Định, VNPT tự hào đã triển khai khối lượng cơ sở dữ liệu dân cư quy mô nhất và nhận được sự đồng lòng của Lãnh đạo UBND tỉnh trong quá trình thúc đẩy triển khai các ứng dụng số nhằm đưa Tỉnh nhà trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động điều hành.

VNPT cam kết các giải pháp được thiết kế, cung cấp tại tỉnh Nam Định sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ, điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của Tỉnh nhà. Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất, bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã được thống nhất để đảm bảo việc hợp tác giữa hai bên hiệu quả, thiết thực. Ghi nhận nỗ lực VNPT, Lãnh đạo UBND Nam Định bảy tỏ: Tất cả điều này chắc chắn tiếp tục mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội, người dân và doanh nghiệp, giữ vững, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nâng cao hơn nữa Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số Cải cách hành chính PAR và Chỉ số ICT Index. Đô thị thông minh, Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số tại Nam Định không còn là mục tiêu mà trở thành hiện thực 100% với sự trợ giúp của Tập đoàn VNPT

Trong xây dựng Chính phủ điện tử, VNPT luôn được Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ và đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia; Trục liên thông văn bản Quốc gia; Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đây đều là các hệ thống quan trọng có ý nghĩa nền tảng cho sự phát triển của Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

 

Hoàng Thanh.
1