VNPT vận hành thử nghiệm Trung tâm IOC cho Bà Rịa - Vũng Tàu

14:54, 17/06/2021

(XHTT) - Theo kế hoạch, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được đưa vào triển khai thử nghiệm trong tháng 7.

IOC tỉnh được triển khai thử nghiệm gồm 10 phân hệ chức năng chính như: hệ thống giám sát du lịch; hệ thống y tế; hệ thống giáo dục; hệ thống giám sát môi trường; hệ thống giao tiếp công dân (phản ánh hiện trường); hệ thống giám sát, điều hành tình hình an ninh trật tự; hệ thống giám sát, điều hành thông tin mạng xã hội...

Thời gian thực hiện được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ nay đến 30/11/2021; Giai đoạn 2 từ 1/12/2021 đến 31/3/2022. IOC tỉnh giai đoạn 1 dự kiến được vận hành thử nghiệm vào ngày 20/7/2021 và khai trương ngày 3/8/2021, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể, lộ trình thực hiện các nội dung công việc cho các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ. Sở TT-TT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; làm đầu mối, điều phối công tác triển khai IOC tỉnh; tiếp nhận, phối hợp VNPT tổ chức quản lý, vận hành hoạt động của IOC tỉnh.

P.V.
1