Hơn 81 tỷ đồng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

08:25, 17/07/2021

(XHTT) - Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh cung cấp các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tính đến ngày 20/6/2021, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cả nước đạt 60,72% (tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 32,3%, mức độ 4 là 37,4%).

Với Cổng dịch vụ công quốc gia - là sản phẩm mà Chính phủ lựa chọn Tập đoàn VNPT xây dựng, riêng 6 tháng đầu năm, số lượng tài khoản cá nhân đăng ký trên Cổng DVCQG là 239.000 tài khoản, tăng 150% so với cùng kỳ; tài khoản doanh nghiệp đăng ký 50.000 tài khoản, tăng 27 lần so với cùng kỳ. Có 177 triệu lượt truy cập, tăng 400% so với cùng kỳ; 35 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, tăng 269%; 754.000 hồ sơ thực hiện, tăng 220%.

Tập đoàn VNPT được Chính phủ lựa chọn xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân, doanh nghiệp thanh toán nhiều dịch vụ thuận tiện.
Tập đoàn VNPT được Chính phủ lựa chọn xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân, doanh nghiệp thanh toán nhiều dịch vụ thuận tiện.

Tính chung, từ ngày 9/12/2019 đến ngày 22/6/2021, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 2.829 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hơn 177 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; 706.000 tài khoản đăng ký; hơn 61 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,4 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng. Có khoảng 123.000 giao dịch thanh toán trực tuyến (tăng 165% so với 6 tháng cuối năm 2020) trên Cổng với tổng số tiền trên 81 tỷ đồng (tăng 428% so với 6 tháng cuối năm 2020).

Về các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, Trục liên thông văn bản quốc gia có số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong 6 tháng đầu năm nay là 1,7 triệu, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ; tính chung sau 2 năm, có tổng số 5,6 triệu văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) sau 2 năm triển khai đã phục vụ 33 hội nghị, phiên họp của Chính phủ, thực hiện 761 phiếu lấy ý kiến các thành viên Chính phủ - thay thế việc phát hành hơn 292.000 hồ sơ, tài liệu giấy…

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia đã kết nối với hệ thống báo cáo của Bộ Công Thương và 22 hệ thống báo cáo cấp tỉnh, nâng tổng số kết nối lên 15 bộ, cơ quan và 59 tỉnh, thành phố đến nay.

Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối tương tác trực tuyến với 25 điểm tại Trung tâm phục vụ hành chính công, trung tâm điều hành các bộ, ngành, địa phương, nâng tổng số điểm cầu kết nối lên 105 điểm kể từ lúc khai trương; kết nối 44 camera giám sát các hồ, đập thủy điện…

 

P.V(tổng hợp) .
1