Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ cung cấp công cụ hỗ trợ người gặp khó khăn vì COVID-19

10:24, 05/08/2021

(XHTT) - Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì COVID-19, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sẽ được trang bị công cụ cập nhật tình hình kết quả thực hiện theo Nghị quyết số 68.

Văn phòng Chính phủ cho biết đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Kho bạc Nhà nước-Bộ Tài chính, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và các địa phương xây dựng và cung cấp 11 biểu mẫu thu thập, tổng hợp báo cáo nhanh hằng ngày tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ tại địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn/ioc/chi tiết, cụ thể tới 12 nhóm đối tượng với 99 trường thông tin nội dung báo cáo.

Qua hệ thống, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện sẽ nhập số liệu báo cáo từ 14 giờ đến 16 giờ hằng ngày.

 

Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổng hợp số liệu của các đơn vị nhập liệu trên địa bàn, gửi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 16 giờ 30.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiến hành tổng hợp số liệu của Ủy ban Nhân dân cấp huyện trực thuộc, gửi báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hằng ngày từ 16 giờ 30 đến 17 giờ.

Hệ thống có chức năng cảnh báo đến từng cán bộ, đơn vị nhập liệu nếu cán bộ hay đơn vị đó chưa nhập hay cập nhật số liệu chậm.

Đến nay, hệ thống đã cấp 3.667 tài khoản cho các cơ quan, địa phương liên quan.

Trên cơ sở các số liệu tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng này, hệ thống sẽ phân tích và đưa ra các kết quả tổng hợp hiển thị trên bảng tổng hợp (dashboard) để lãnh đạo Chính phủ biết và đưa ra những chỉ đạo kịp thời.

Ngoài ra, định kỳ hằng tháng, hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sẽ tự động tổng hợp, phân tích, trích xuất báo cáo gửi đến các cơ quan: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải báo cáo giấy đến các cơ quan trên vào ngày 25 hằng tháng theo quy định.

Việc cập nhật thông tin, kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ nhanh hằng ngày nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các lãnh đạo nắm bắt tình hình cũng như có kế hoạch, biện pháp chỉ đạo việc hỗ trợ cho các đối tượng được nhanh chóng, kịp thời./.

P.V (tổng hợp) .
1