Trà Vinh ứng dụng phần mềm vnEdu vào dạy học trực tuyến cho năm học mới

09:26, 22/08/2021

Ngày 20-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị vừa có văn bản hướng dẫn về tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, đáng chú ý, hệ thống phần mềm quản lý, dạy học trực tuyến (vnEdu, VNPT-LMS) của VNPT sẽ được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ứng dụng triển khai.

Theo đó, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh khối 3 đến khối 12 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia dạy, học trực tuyến. Đối với khối 1, 2 và các môn học thực hành (Thể dục, GDQP) không tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, các đơn vị xây dựng phương án tổ chức hoàn thành chương trình môn học theo kế hoạch thời gian năm học.

 

Học sinh không có điều kiện tham gia hoạt động học trực tuyến, lãnh đạo các cơ sở giáo dục rà soát danh sách, xây dựng kế hoạch dạy học, đề xuất giải pháp tổ chức phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc đảm bảo tổng số tiết/năm học được quy định trong chương trình cấp học; nội dung phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.

Sở GD&ĐT xây dựng phương án triển khai dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 dựa trên các hệ thống đã được triển khai phổ biến trong tỉnh là hệ thống phần mềm quản lý, dạy học trực tuyến (vnEdu, VNPT-LMS) của VNPT Trà Vinh và hệ thống tổ chức quản lý, dạy học của một số đơn vị khác

Từ ngày 30 đến 31-8 các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến thử nghiệm. Từ ngày 1-9, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của đơn vị..
1