Hơn 70% trường học tại Thanh Hóa sử dụng phần mềm vnEdu  

09:11, 07/09/2021

(XHTT) - Hệ sinh thái giáo dục vnEdu của Tập đoàn VNPT đang khẳng định tính tiện ích, thiết thực trong chuyển đổi phương thức dạy và học tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong 02 năm trở lại đây khi dịch bênh COVID-19 bùng phát dữ dội..
1