Điện Biên: Chuyển đổi số vùng núi hôm nay, thành phố thông minh ngày mai

09:06, 15/10/2021

(XHTT) - Mới đây, UBNT tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về Viễn thông – CNTT, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025.  Với lần hợp tác này, hai bên sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển, ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh tại Điện Biên.

Nỗ lực không ngừng vì một Điện Biên hiện đại

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc với tổ chức hành chính gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện. Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính phủ số, đô thị thông minh và nền kinh tế số. Với kinh nghiệm, năng lực hạ tầng, mạng lưới hiện đại, rộng khắp, Tập đoàn VNPT đã sớm trở thành đối tác chiến lược của tỉnh Điện Biên và cam kết đồng hành vì một Điện Biên hiện đại.

Tháng 8/2014, UBND tỉnh Điện Biên và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác chiến lược về Viễn thông – CNTT giai đoạn 2014 – 2020. Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên và VNPT hợp tác chiến lược trong 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Điện Biên; Ứng dụng CNTT để xây dựng Chính quyền điện tử của Tỉnh; Xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, Chính quyền điện tử và đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT cho Tỉnh.

Một góc thành phố Điện Biên ngày nay

Trong những năm qua, bên cạnh việc không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng Viễn thông – CNTT cho tỉnh Điện Biên, cung cấp các dịch vụ viễn thông phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của Tỉnh, VNPT cũng hỗ trợ Điện Biên xây dựng đề án và cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với qui hoạch và định hướng của Tỉnh.

Với sự đồng hành của VNPT, trong thời gian qua, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông  của tỉnh Điện Biên dần đồng bộ, hiện đại, có tính bảo mật cao cho tất cả các sở, ngành cũng như UBND các cấp thực hiện kết nối liên thông giữa các cơ quan Nhà nước. Bên cạnh đó, đưa hạ tầng mạng truyền dữ liệu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn trở thành kênh truyền dẫn chính thống phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu triển khai các dịch vụ CNTT, tạo môi trường phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Dấu ấn của VNPT còn hiện hữu ở “Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên”. Năm 2019, Cổng dịch vụ công trực tuyến Điện Biên chính thức đi vào hoạt động đã chuyển hóa khái niệm chính quyền điện tử trên giấy thành nền tảng hiện hữu và đi vào cuộc sống, góp phần làm thay đổi phương thức quản lý, điều hành trong các cơ quan, tổ chức, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cấp chính quyền.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, Cổng dịch vụ công trực tuyến do VNPT xây dựng cho Tỉnh đang tạo ra một phương thức quản lý mới, đòi hỏi mọi người phải đổi mới, làm việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn; cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý nhà nước.

Thành tựu đạt được là nền tảng hợp tác dài lâu

Với những thành tựu đã đạt được của giai đoạn hợp tác 2014 -2020, cùng việc tích cực triển khai và cam kết tiếp tục đồng hành hỗ trợ lâu dài của VNPT, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên thêm tin tưởng lựa chọn Tập đoàn VNPT trở thành đối tác chiến lược của giai đoạn hợp tác 2021 – 2025, trong đó, vẫn ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng Viễn thông – CNTT thêm vững mạnh, đồng thời tập trung phát triển lĩnh vực Chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh tại tỉnh Điện Biên.

Ở lần hợp tác này, lãnh đạo Tập đoàn VNPT cam kết sẽ triển khai t các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất để Điện Biên thực hiện chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh, phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của chính Điện Biên.

Xác định hạ tầng Viễn thông là thiết yếu cho chuyển đổi số, VNPT sẽ tiến hành cáp quang hóa đến các khu vực dân cư sinh sống và làm việc; nâng cấp hạ tầng mạng di động 4G và triển khai hạ tầng mạng di động 5G; phổ cập Internet băng rộng và điện thoại thông minh tới người dân, đặc biệt là các vùng công ích trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Với các cơ quan Đảng và Nhà nước tại Điện Biên, VNPT sẽ duy trì, mở rộng, kết nối mạng số liệu dùng chung. Bên cạnh đó, VNPT cũng phát triển hạ tầng kết nối phục vụ xây dựng Chính quyền số trên cơ sở kết hợp giữa mạng số liệu dùng chung, mạng Internet công cộng và Trung tâm dữ liệu.

Y tế là một trong những lĩnh vực được tỉnh Điện Biên ưu tiên đầu tư chuyển đổi số

Một trong những ưu tiên quan trọng mà VNPT sẽ thực hiện đó là phối hợp, hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng các giải pháp CNTT với công nghệ tiên tiến nhất phù hợp với điều kiện và cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên hướng tới Chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số. Đồng thời, VNPT cũng tham gia tư vấn, hỗ trợ UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phụ vự người dân, doanh nghiệp của tỉnh Điện Biên, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

 

Hoàng Thanh.
1