Tỉnh Quảng Ninh và VNPT ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai chuyển đổi số

14:42, 23/12/2021

(XHTT) - Ngày 21/12/2021, tại Tp. Hạ Long, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã ký kết Biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Quảng Ninh về hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, tỉnh Quảng Ninh xác định chuyển đổi số đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh đang tích cực xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết về chuyển đổi số toàn diện của tỉnh. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung đầu tư, nỗ lực triển khai từng bước thận trọng và với quyết tâm chính trị cao nhất công cuộc chuyển đổi số toàn diện, với mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của tỉnh trên 3 trục, gồm: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và VNPT ký kết và trao bản ghi nhớ hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác lần này là dấu mốc quan trọng cho sự hợp tác phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT giữa UBND Tỉnh và VNPT, đặc biệt là trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh và cả nước, giúp Quảng Ninh có thêm cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển theo hướng bền vững phục vụ người dân, xã hội ngày một tốt hơn, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân; ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh.

Theo biên bản được ký kết, trên quan điểm được hai bên thống nhất và nguồn lực, thế mạnh riêng của VNPT, UBND tỉnh Quảng Ninh và VNPT cùng thống nhất 8 nội dung phối hợp trong chuyển đổi số toàn diện của tỉnh, trọng tâm tập trung là xây dựng kinh tế số.

Theo đó, 2 bên sẽ hợp tác xây dựng, phát triển hạ tầng CNTT, viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đồng bộ, hiện đại, có công nghệ mới nhất; hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung của tỉnh theo dạng dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp có tích hợp hệ thống báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; hợp tác tư vấn, triển khai phát triển kinh tế số, doanh nghiệp chuyển đổi số; tham gia xây dựng, thẩm định, phản biện các dự án, đề án, chương trình liên quan đến CNTT và thành phố thông minh; hợp tác phát triển nguồn nhân lực; tư vấn xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu (IDC); triển khai thí điểm chuyển đổi số toàn diện cho một đơn vị cấp huyện của tỉnh, hoàn thành xây dựng nền tảng, ứng dụng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số sau 12 tháng triển khai; tham gia, hợp tác đầu tư công nghiệp CNTT - truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng tỉnh trong tiến trình chuyển đổi số, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái nhấn mạnh, VNPT cam kết dùng mọi nguồn lực và phát huy hết khả năng, thế mạnh, hợp tác toàn diện với tỉnh Quảng Ninh trong tiến trình chuyển đổi số. Trong giai đoạn 2021-2026, VNPT và tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của chính quyền, phát triển KT-XH; phát triển nền tảng số, ứng dụng số trên các công nghệ mới; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT và viễn thông, nhất là các khu vực biên giới, hải đảo. Trước mắt sẽ nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về đất đai và tài nguyên môi trường; hoàn thiện chức năng của Trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh…

 

Hoàng Thanh.
1