VNPT hợp tác chuyển đổi số tại huyện Yên Bình (Yên Bái)

16:02, 10/01/2022

(XHTT) - Vừa qua, VNPT và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã phối hợp triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Nghị quyết số 51 của tỉnh Yên Bái về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Yên Bình đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin. Đến nay, toàn huyện đã có trên 100 trạm BTS, phủ sóng Internet đến 24 xã, thị trấn trên địa bàn; 100% công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có máy tính kết nối mạng Internet; 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được kết nối Internet băng thông rộng; UBND huyện có 24 hệ thống phòng họp trực tuyến đảm bảo việc liên thông 4 cấp từ xã đến cấp Trung ương.

 

 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm, cơ sở dữ liệu trong quản lý điều hành và tác nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã theo dịch vụ  công trực tuyến mức độ 4, 80% hồ sơ cấp huyện và 60% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, 100% hoạt động điều hành và quản trị nội bộ cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất…Để đạt được mục tiêu đó, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cơ quan, đơn vị hành chính, các doanh nghiệp trên địa bàn, huyện Yên Bình cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi làm việc, VNPT tại tỉnh Yên Bái đã tham vấn về mô hình tổng thể chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Yên Bình với 3 nội dung trọng tâm là: Chính quyền số; kinh tế số và xã hội số. Về chính quyền số, các tham vấn tập trung vào các nội dụng về văn bản điện tử, dịch vụ công và phòng họp không giấy. Về kinh tế số tập trung phát triển du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đề xuất nền tảng ứng dụng xây dựng xã hội số với các giải pháp tập trung chủ yếu ở 2 lĩnh vực là y tế thông minh và giáo dục thông minh…

UBND huyện Yên Bình và VNPT đã thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp thực sự đem lại lợi ích thiết thực liên thông từ việc chỉ đạo điều hành đến việc thực thi nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công của huyện.

Tại buổi làm việc, huyện Yên Bình và VNPT Yên Bái đã ký kết thỏa thuận xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với chuyển đổi số, đáp ứng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong giai đoạn tới 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

P.V.
1