VNPT được bổ sung thêm một thành viên HĐTV

16:01, 16/02/2022

(XHTT) - Ngày 15/02/2022, tại Hà Nội, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN tại doanh nghiệp) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Yên làm Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT.

Trước khi trở thành Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT, ông Nguyễn Văn Yên đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT, sau đó được bổ nhiệm là Phó trưởng Ban Viễn thông Tập đoàn, tiếp đó là Trưởng Ban Công nghệ kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng. Quá trình công tác, tân Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT Nguyễn Văn Yên đều thể hiện được trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản, đặc biệt là khả năng quản lý, tư duy đổi mới, cách làm việc khoa học của mình tại mỗi vị trí công tác.

Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV cho ông Nguyễn Văn Yên

Chúc mừng ông Nguyễn Văn Yên trở thành thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT, Chủ tịch Tô Dũng Thái nhấn mạnh việc đã trải qua những giai đoạn công tác tại các đơn vị sẽ giúp ông Nguyễn Văn Yên hiểu rõ các các luồng công việc cụ thể, cũng như các vướng mắc mà đơn vị gặp phải. Trong đó, giai đoạn làm Lãnh đạo các Ban trên Tập đoàn sẽ giúp tân Thành viên HĐTV có cái nhìn bao quát, tổng thể.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái nhấn mạnh, hiện, VNPT đang tham gia vào một lĩnh vực mới là công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đây là một chân trời mới với rất nhiều cơ hội mà các thành viên trong HĐTV, thành viên Ban lãnh đạo Tập đoàn phải nỗ lực hết sức để nắm bắt được. Việc bổ nhiệm thêm ông Nguyễn Văn Yên vào HĐTV Tập đoàn thời điểm này là hết sức kịp thời, vì VNPT vẫn đang ngày một nắm bắt công nghệ, phát triển công nghệ và làm chủ các công nghệ cốt lõi để tham gia sâu vào các lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia theo định hướng của VNPT hiện nay là Tư duy đúng - Hành động nhanh - Khai phá cơ hội tăng trưởng.

 

Hoàng Thanh