Hải Dương đi trước đón đầu trong chuyển đổi số để phát triển mạnh mẽ

11:43, 01/04/2022

(XHTT) - Hải Dương hiện là một trong những tỉnh/thành phố được đánh giá cao trong việc áp dụng, thực hiện chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Từ năm 2020, chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương đạt giá trị 0,3504, cao hơn mức giá trị trung bình và xếp thứ 14 trong cả nước. Thứ hạng về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh so với cả nước lần lượt là 22, 9, 13. Trên hành trình gần 2 năm thực hiện và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số cùng VNPT, Hải Dương là tỉnh tiên phong đi trước đón đầu, tạo đà phát triển ngoạn mục.

 

 

Bài: Hải Hà

Đồ họa: Ngọc Hoa.
1