VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND thành phố Rạch Giá (Kiên Giang)

16:56, 12/04/2022

(XHTT)  - Ngày 07/4 vừa qua, UBND thành phố Rạch Giá đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về Viễn thông – CNTT với VNPT địa bàn Kiên Giang giai đoạn 2022 - 2025.

 

Tại đây, hai bên đã thỏa thuận nội dung hợp tác thông qua nhằm đẩy mạnh phát triển các dịch vụ điện tử viễn thông, hạ tầng viễn thông và các ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Tổ chức, đào tạo, hướng dẫn, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực về viễn thông – công nghệ thông tin cho UBND thành phố Rạch Giá đảm bảo đủ năng lực và trình độ khai thác các hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ triển khai Chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

 

Trước đó, vào năm 2019  UBND tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025. Với vai trò là đối tác chiến lược về VT-CNTT của tỉnh Kiên Giang, VNPT đã tập trung đầu tư nguồn lực công nghệ, tài chính, nhân lực để phát triển cơ sở hạ tầng VT-CNTT nhằm cung cấp những dịch vụ tốt nhất tại tỉnh Kiên Giang. Dấu ấn của VNPT tại địa bàn Kiên Giang thể hiện rõ nhất qua một số công trình như Trung tâm điều hành giám sát thông minh (IOC); xây dựng mô hình thông minh tỉnh Kiên Giang, đô thị thông minh Phú Quôc, đô thị thông minh thành phố Hà Tiên…Tại đây, hai bên đã thỏa thuận nội dung hợp tác thông qua nhằm đẩy mạnh phát triển các dịch vụ điện tử viễn thông, hạ tầng viễn thông và các ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Tổ chức, đào tạo, hướng dẫn, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực về viễn thông – công nghệ thông tin cho UBND thành phố Rạch Giá đảm bảo đủ năng lực và trình độ khai thác các hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ triển khai Chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Cùng với đó, VNPT tiếp tục tập trung hoàn thiện nền tảng Viễn thông - Công nghệ thông tin, phát triển các ứng dụng chính quyền điện tử của tỉnh Kiên Giang nhằm xây dựng một nền hành chính điện tử hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; hướng tới chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số; đồng thời đề xuất triển khai giải pháp đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng.

P.V (tổng hợp).
1