VNPT iLIS: Công cụ quản lý đất đai hiệu quả tại Cần Thơ

16:31, 17/05/2022

(XHTT) - Là đối tác đồng hành cùng Cần Thơ xây dựng và phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong thời gian qua, VNPT đã không ngừng triển khai nhiều giải pháp công nghệ giúp cải thiện hạ tầng đô thị, đồng thời giải quyết các vấn đề cấp bách của đô thị, nâng cao chất lượng đời sống của người dân và một trong số đó là hệ thống quản lý đất đai VNPT iLIS.

Hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT iLIS (Integrated Land Information System) là một “hệ sinh thái” do Tập đoàn VNPT đầu tư nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về đất đai theo hướng ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất của cách mạng công nghiệp 4.0, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia; làm nền tảng phát triển chính phủ điện tử; kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công của các tỉnh, thành phố.

 

Hiện nay, Hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS đang được áp dụng thử nghiệm tại các địa phương như Tây Ninh, Sơn La, Bình Phước, Cao Bằng... và được đánh giá rất cao, đáp ứng tốt nhu cầu cũng như tăng cường năng lực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương trên.

Về quản lý quy hoạch, với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý GIS nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác kiến trúc, quy hoạch phục vụ quản lý phát triển đô thị, VNPT xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống đô thị, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, cổng thông tin quy hoạch tích hợp. Cổng thông tin cung cấp các thông tin quy hoạch đa ngành đất đai, xây dựng, giao thông…

Thông qua cổng thông tin, các sở, ngành chia sẻ liên thông dữ liệu với nhau dễ dàng và đồng nhất trong truy xuất thông tin, xử lý hồ sơ. Ngoài ra, cổng thông tin cũng là kênh phản ánh của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư với chính quyền về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực quy hoạch đa ngành.

Đáp ứng yêu cầu đưa Cần Thơ là trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng, VNPT phát triển cổng thông tin thương mại điện tử hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân, là điểm kết nối cung cầu từ người sản xuất trực tiếp đến doanh nghiệp tiêu thụ. Hỗ trợ đưa các sản phẩm của hợp tác xã nông nghiệp, sản phẩm OCOP của Thành phố lên cổng thông tin.

Song song đó, nhằm đổi mới trong công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến, mô hình sản xuất hiệu quả, VNPT sẵn sàng xây dựng và phát triển ứng dụng thông minh cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật; nhật ký sản xuất; bản đồ số về vùng trồng, sản lượng, mùa vụ để cung cấp thông tin hỗ trợ quản lý của ngành và cung cấp thông tin về nguồn cung của các sản phẩm nông nghiệp, tăng cường liên kết cung cầu.

Với thế mạnh trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, thời gian qua, VNPT đã phối hợp cung cấp dịch vụ và phục vụ các cơ quan Đảng, sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trên địa bàn Cần Thơ. Mục tiêu của VNPT là trở thành đối tác đầu tư xây dựng mạng viễn thông và cung cấp các nhóm giải pháp dịch vụ chính quyền số; nhóm giải pháp nghiệp vụ phục vụ khối cơ quan nhà nước; nhóm giải pháp lưu trữ bảo mật (dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ chứng thực chữ ký số CA, dịch vụ kênh thuê riêng cho mạng truyền số liệu chuyên dùng chất lượng cao...) cho các sở, ban, ngành, các dự án đầu tư của Cần Thơ.

Đặc biệt, với kinh nghiệm sẵn có, nguồn lực hùng hậu và thế mạnh hạ tầng mạng lưới rộng khắp, VNPT tại Cần Thơ tự tin sẵn sàng đầu tư công nghệ cho thành phố thông minh, đồng thời có thể đáp ứng được ngay những tiêu chí cũng như yêu cầu năng lực của chính quyền TP. Cần Thơ khi lựa chọn đối tác xây dựng thành phố thông minh trên địa bàn, đưa ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng lực quản lý đô thị, cải thiện hiệu quả sử dụng hạ tầng đô thị, giải quyết các vấn đề cấp bách của đô thị, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Cần Thơ.

P.V (tổng hợp).
1