Hợp tác với Tập đoàn VNPT, Khánh Hòa quyết tâm chuyển đổi số nhiều lĩnh vực quan trọng

07:27, 09/06/2022

(XHTT) - Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.  

 

UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, những năm gần đây, Khánh Hòa đã tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng của Khánh Hòa… Vì vậy, việc ký kết hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là quyết tâm của tỉnh Khánh Hòa nhằm huy động nguồn lực, thế mạnh từ phía Tập đoàn VNPT trong việc hợp tác, hỗ trợ chuyển đổi số tại Khánh Hòa với quyết tâm thay đổi tư duy, hành động, kịp thời nắm bắt và tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; coi chuyển đổi số là giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh khẩn trương thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên - khoáng sản, quy hoạch, phát triển đô thị. Lãnh đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ về chuyển đổi số bảo đảm thiết thực, hiệu quả; Tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tham gia triển khai các dự án trong lĩnh vực VT-CNTT tại tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở đảm bảo quyền tự do cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật. Tập trung phối hợp với cơ quan quản lý chuyên môn cùng với các bộ phận của Tập đoàn VNPT xây dựng, tham mưu kế hoạch hợp tác chi tiết giữa 2 bên để việc hợp tác chuyển đổi số được sớm triển khai.

Theo thỏa thuận ký kết, Tập đoàn VNPT sẽ triển khai các giải pháp CNTT tiên tiến, phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng của tỉnh để đặt nền móng cho việc phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Tham gia phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chuyên môn khảo sát, tư vấn đề án, quy hoạch tổng thể về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; Đề xuất phương án, giải pháp xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực VT-CNTT; Đề xuất các giải pháp về cơ sở dữ liệu và các dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh, trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh; Rà soát nâng cấp, đầu tư và hoàn thiện hạ tầng viễn thông của Tập đoàn tại tỉnh Khánh Hòa nhằm đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ thiết lập hạ tầng số và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Xúc tiến triển khai phủ sóng 5G và phát triển hạ tầng mạng cáp quang trong khả năng và điều kiện cho phép…

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT cam kết sử dụng nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT; Tư vấn, giới thiệu các công nghệ, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực VT-CNTT; Triển khai các chính sách ưu đãi cho tỉnh Khánh Hòa phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tập đoàn VNPT; Bố trí nhân lực, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện công việc theo từng nội dung hợp tác cụ thể./.

 

Văn Thìn.
1