Khai trương hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành ngành Y tế tỉnh Kiên Giang

16:28, 26/07/2022

(XHTT) - Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng VNPT địa bàn đã tổ chức lễ khai trương Hệ thống Trung tâm Giám sát và Điều hành y tế (IOC Y tế) tỉnh Kiên Giang.  

Với mục tiêu phát triển xây dựng, hình thành hệ sinh thái Ngành Y tế dựa trên việc tăng cường ứng dụng CNTT tiên tiến, hiện đại và đồng bộ vào công tác quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Khai trương hệ thống trung tâm giám sát, điều hành ngành y tế tỉnh Kiên Giang

Nhằm cụ thể hóa các nội dung hướng đến xây dựng các nền tảng Chuyển đổi số cho Ngành Y tế tỉnh Kiên Giang, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với VNPT Kiên Giang, triển khai các nội dung liên quan đến việc xây dựng Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Ngành Y tế thực hiện tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu quan trọng của Ngành kết nối dữ liệu đến các bệnh viện, các cơ sở y tế trên toàn tỉnh để cung cấp một bức tranh tổng thể bằng việc phân tích số liệu và thể hiện trực quan thông qua các biểu đồ phục vụ nhu cầu điều hành quản lý tổng thể của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Ngành y tế các cấp. Qua đó giúp giám sát, phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng cơ chế chính sách và định hướng phát triển của Ngành. 

Việc xây dựng Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Ngành Y tế tỉnh Kiên Giang, VNPT đã nổ lực hết mình cùng với các đơn vị chuyên môn của Sở Y tế hoàn thành tích hợp cơ sở dữ liệu Ngành Y tế đồng thời thực hiện phân tích những biến động của các số liệu hệ thống sẽ đưa ra những dự báo để Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Ngành y tế các cấp có những chỉ đạo, định hướng phù hợp với mục tiêu chung của ngành là nâng cao sức khoẻ người dân. Hệ thống xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật liên thông, chia sẻ CSDL theo quy định số 198/QĐ-BYT ngày 03/01/2021 của Bộ Y tế.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Phúc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang mong muốn VNPT Kiên Giang tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Ngành Y tế, tiếp tục phối hợp các bộ phận chuyên môn của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở ban hành quy trình, quy chế triển khai thực hiện đưa vào khai thác vận hành chính thức có hiệu quả hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Ngành Y tế (IOC Y tế) tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, trong quá trình thực hiện ghi nhận các khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh để cùng nhau kịp thời tháo gỡ nhằm phát huy tối đa hiệu quả và giá trị của hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Ngành Y tế (IOC Y tế) tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, VNPT Kiên Giang tiếp tục phối hợp Sở Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ Chuyển đổi số Ngành Y tế của tỉnh trong thời gian sắp tới.

Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Ngành Y tế tỉnh Kiên Giang đi vào hoạt động sẽ hướng đến hiện đại hóa công tác quản lý của Ngành Y tế, hạn chế giấy tờ hành chính trong việc báo cáo tổng hợp số liệu thủ công, công khai, giám sát một cách minh bạch theo thời gian thực, kết quả xử lý thông qua biểu đồ và cảnh báo trực quan, các CSYT được tham gia tương tác với hoạt động của Ngành, bước đầu xây dựng nền tảng chuyển đổi số của Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.

 

Mộng Nhung

 .
1