VNPT đồng hành chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang

10:03, 20/07/2022

(XHTT) - Mới đây Bộ Kế hoạch Đầu tư, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức thành công Hội Nghị chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Tuyên Quang.

Tại Hội nghị, các chuyên gia giới thiệu về các nền tảng cho chuyển đổi số và các giải pháp đột phá chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp bứt phá trong kỷ nguyên số; giới thiệu về nền tảng oneSME cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ và các giải pháp công nghệ để chuyển đổi số phù hợp với giai đoạn của lộ trình chuyển đổi số.

 

Thay mặt Tập đoàn VNPT, ông Đặng Duy Khánh - Giám đốc dự án OneSME đã trình bày về giải pháp chuyển đổi số của VNPT và cùng với các chuyên gia, diễn giả chương trình đã giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc … của các doanh nghiệp tham gia hội nghị. Đồng thời, ông Khánh cũng giới thiệu chương trình của VNPT đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, tỉnh đã xác định: Chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây cũng là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Cụ thể hóa Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đặt ra các mục tiêu lớn cho tầm nhìn 5 năm, 10 năm, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh thuộc nhóm các tỉnh xếp loại khá cả nước về chỉ số xếp hạng chuyển đổi số, kinh tế số chiếm 20% GRDP; đến năm 2030 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu khu vực miền Bắc, kinh tế số chiếm 30% GRDP, năng suất lao động tăng bình quân từ 8%/năm. Trong đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có trên 3.000 doanh nghiệp, tỉ lệ đóng góp cho ngân sách nhà nước của doanh nghiệp trên 65% tổng thu ngân sách tỉnh.

Thực hiện mục tiêu trên, đồng chí Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mong muốn trên 2.300 doanh nghiệp đang hoạt động, nhanh chóng tiếp cận với chuyển đổi số để doanh nghiệp đổi mới mô hình, chuyển dần các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống sang các phương thức dựa trên các nền tảng số. Từ đó chủ động mở rộng thị trường, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới, phát triển nhanh và bền vững

 

Anh Sơn .
1