VNPT giới thiệu giải pháp chuyển đổi số ngành Tài Nguyên Môi Trường tại Khánh Hòa

11:19, 08/07/2022

(XHTT) - Ngày 05/07/2022, VNPT địa bàn phối hợp với Sở tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa tổ chức Hội thảo giải pháp cho ngành Tài nguyên Môi Trường và kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Tại Hội nghị, đại diện VNPT đã giới thiệu một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhầm định hướng xây dựng, chuyển đổi số trong ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe các chuyên gia của Tập đoàn VNPT giới thiệu Hệ sinh thái ứng dụng ngànhTài nguyên và Môi trường như: Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu và quản lý đất đai VNPT iLIS, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường VNPT iNRES, hệ thống thông tin khoáng sản (iMineral), tài nguyên nước (iWater), môi trường (iEnvironment), quan trắc tài nguyên môi trường (iMonitoring), cổng thông tin tài nguyên môi trường (iCommon),...Ngoài ra, các chuyên gia cũng tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương.

 

 

Sau khi lắng nghe các chuyên gia của Tập đoàn VNPT giới thiệu, đại diện các phòng, đơn vị của Sở cũng đã có các ý kiến, bổ sung một số nội dung về ứng dụng phần mềm để phù hợp hơn với địa phương, đồng thời đề nghị Tập đoàn VNPT và VNPT địa bàn Khánh Hòa sớm có kế hoạch khảo sát, đánh giá kỹ càng hơn và có thời gian để giới thiệu rõ hơn các phần mềm liên quan cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ tham mưu nhằm ứng dụng tốt vào công việc.

Tại Hội nghị lần này, đại diện VNPT Khánh Hòa cam kết, với chương trình hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn VNPT với UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký trong tháng 6/2022 vừa qua, trong thời gian tới, VNPT sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ cho ngành xây dựng, triển khai áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số cho tỉnh và ngành tài nguyên môi trường tại địa phương.

 

Văn Thìn.
1