VNPT triển khai dịch vụ VNPT iMarket tại chợ Đông Ba - Thừa Thiên Huế

16:57, 29/07/2022

(XHTT)​​​​​​​ - Mới đây, cán bộ nhân viên Tổ Quản lý Kinh doanh Ban quản lý chợ Đông Ba phối hợp cùng đơn vị viễn thông VNPT ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động trong công tác chấm xóa nợ; kiểm soát chặt luồng tiền thu nộp hằng ngày và hạn chế các sai sót có thể xảy ra.

Giải pháp VNPT iMarket đã hỗ trợ rất nhiều cho việc quản lý các tiểu thương tại Chợ Đông Ba thành phố Huế. Đồng thời giải quyết được nhiều khó khăn cho Ban quản lý trong công việc như: Quản lý số liệu, tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo, kiểm tra đối chiếu dữ liệu, tìm kiếm và tra soát số liệu, giám sát công việc, giám sát các nguồn thu...

Thông qua giải pháp VNPT iMarket giúp giảm được thời gian tính toán, tìm kiếm dữ liệu, giảm thiểu sai sót, dễ dàng thống kê dữ liệu, và quan trọng hơn là giúp minh bạch hoá số liệu, báo cáo trong công tác quản lý, điều hành tại Chợ.

Dưới đây là một vài hình ảnh VNPT Thừa Thiên Huế phối hợp với tổ Quản lý Kinh doanh Ban quản lý Chợ ứng dụng dịch vụ VNPT iMarket và được truyền thông rộng rãi trên fanpage chính thức của Ban quản lý Chợ Đông Ba.

 

 

 

 

 

Hoài An.
1