VNPT hợp tác chuyển đổi số với UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An)

11:27, 10/11/2022

(XHTT) - Mới đây, UBND huyện Anh Sơn phối hợp với VNPT tại địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2026, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong những năm qua, huyện Anh Sơn đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính quyền điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch. Cùng với đó, chính quyền huyện Anh Sơn cũng từng bước nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT, đồng thời triển khai ứng dụng đồng bộ và kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản, điều hành của Anh Sơn với Trục liên thông văn bản của tỉnh; thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử và chữ ký số để số hóa các dữ liệu; ứng dụng hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử…

UBND huyện Anh Sơn và VNPT Nghệ An ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số
UBND huyện Anh Sơn và VNPT Nghệ An ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Quyền đánh giá cao vai trò của VNPT tại địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là vai trò của VNPT Anh Sơn đã đồng hành cùng với huyện trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin trong thời qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp; xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử của huyện hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, UBND huyện Anh Sơn và VNPT Nghệ An đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022- 2026 với các nội dung: Phát triển hạ tầng VT- CNTT trên địa bàn huyện Anh Sơn nhằm mục tiêu phổ cập dịch vụ viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời cung cấp và hỗ trợ triển khai các dịch vụ truyền dẫn, hội nghị trực tuyến, dịch vụ chứng thực chữ ký số, các dịch vụ VT - CNTT khác phục vụ việc kết nối, điều hành và phát triển của chính quyền điện tử, chính quyền số… 

Sau khi thỏa thuận được ký kết, UBND huyện Anh Sơn phối hợp cùng VNPT Nghệ An chủ trì xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử huyện.

 

P.V.
1