Người dùng smartphoneAndroid có thể bật cả Bluetooth và Wi-Fi khi đang ở Chế độ máy bay

10:40, 08/12/2022

(XHTT) - Google đang thực hiện một thay đổi nhỏ nhưng hữu ích cho thiết bị cầm tay Android.

Cụ thể, nếu bạn bật kết nối Wi-Fi khi đang ở Chế độ máy bay, lần đầu tiên bạn thực hiện việc này, bạn sẽ thấy thông báo có nội dung "Wi-Fi đang bật ở chế độ trên máy bay / Nếu bạn tiếp tục bật Wi-Fi, nó sẽ ở chế độ tiếp theo thời gian bạn đang ở chế độ máy bay." Nếu bạn nhấn vào thông báo, bạn sẽ được chuyển đến trang hỗ trợ có tiêu đề "Giữ kết nối không dây của thiết bị Android của bạn ở chế độ Máy bay".

 

Theo Google, khi bạn bật chế độ Máy bay lần đầu tiên trên thiết bị Android của mình, Bluetooth và Wi-Fi sẽ bị tắt. Trước đây, Google cho phép người dùng giữ Bluetooth hoạt động ngay cả ở chế độ Máy bay để tai nghe hoặc đồng hồ thông minh hỗ trợ Bluetooth của họ không bị tắt bất cứ khi nào chế độ Máy bay được bật. Nhưng với nhu cầu kết nối giữa các thiết bị di động của bạn, tại sao lại ngắt sử dụng thiết bị đeo Bluetooth chỉ vì bạn đang bay?

Giờ đây, Google đang cung cấp tính năng tương tự cho Wi-Fi. Nếu bạn đã bật Wi-Fi trong khi bật Chế độ máy bay, điện thoại của bạn sẽ ghi nhớ điều này và sẽ tiếp tục bật Wi-Fi vào lần tiếp theo khi bạn kích hoạt Chế độ máy bay. Hiện có nhiều hãng hàng không trên thế giới cung cấp dịch vụ kết nối Wi-Fi, nên bạn vẫn có thể kết nối với tín hiệu ngay cả khi Chế độ máy bay đang tắt radio di động của bạn.

 

 

 

Để bật Chế độ máy bay, hãy đi tới Cài đặt > Mạng & Internet > Bật hoặc tắt Chế độ trên máy bay. Một cách khác để kích hoạt nó là vuốt xuống từ giữa trên cùng của màn hình đến Cài đặt nhanh. Vuốt xuống một lần nữa và bạn sẽ thấy nút bật và tắt Chế độ trên máy bay.

Để kết nối với mạng Wi-Fi, hãy đi tới Cài đặt > Mạng & internet > Bật Wi-Fi. Chọn đúng mạng Wi-Fi từ danh sách và bạn sẽ cần nhập mật khẩu nếu nó được bảo vệ bởi một mạng. Để bật Bluetooth, hãy đi tới Cài đặt > Thiết bị được kết nối > Tùy chọn kết nối > Bluetooth. Bật hoặc tắt Bluetooth.

Chỉ cần nhớ rằng cho dù bạn bật hoặc tắt cả Bluetooth và Wi-Fi, hoặc một cái được bật và cái kia bị tắt, điện thoại Android của bạn sẽ nhớ cách bạn thực hiện các thao tác vào lần cuối. Lần tới khi bạn bật Chế độ máy bay, điện thoại sẽ trở lại cấu hình đó.

Chia sẻ trên trang hỗ trợ người dùng, Google cho biết,  tính năng này sẽ có sẵn cho tất cả các điện thoại Android. Như chia sẻ trong bài viết này là của người dùng  Pixel 6 Pro.
 

Hoàng Thanh.
1