Tp. Hà Nội khai trương các hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung do VNPT xây dựng

15:49, 10/02/2023

(XHTT) - Ngày 09/02/2023, UBND Tp. Hà Nội phối hợp với Tập đoàn VNPT đã chính thức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo (VNPT-VRS) - kết nối cùng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung (VNPT-IOFFICE) cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành phố Hà Nội. Sự kiện được truyền hình trực tiếp tới 633 điểm cầu ở tất cả các quận huyện và xã phường trên địa bàn.

Các hệ thống này thuộc dự án phức tạp, với khối lượng dữ liệu rất lớn cần tạo lập và quản lý, có nhiều kết nối đồng bộ đến các sở ngành, địa phương; đồng thời đòi hỏi phải đảm bảo tính an toàn bảo mật rất cao. Bằng kinh nghiệm triển khai thành công CSDL quốc gia về dân cư, Trục liên thông văn bản quốc gia và các dự án lớn khác của Chính phủ, Tập đoàn VNPT đã có các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất cho dự án.

Kết nối từ UBND Tp. Hà Nội đến các sở ngành, quận huyện và 579 xã phường, các hệ thống VNPT-VRS và VNPT-IOFFICE đi vào hoạt động sẽ hình thành CSDL lớn và cốt lõi, phục vụ công tác chỉ đạo/điều hành của UBND Tp. Hà Nội và liên thông tới CSDL quốc gia. Các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện tối ưu hóa, giúp giảm bớt thời gian chuẩn bị hồ sơ và tiết kiệm rất lớn chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

Cùng với dần xóa bỏ được các rào cản về giấy tờ, không gian, thời gian thì mọi thông tin từ tiến độ giải quyết, xử lý thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch – vừa giúp các cấp chính quyền Tp. Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết công việc, vừa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình quản lý nhà nước.

Thời gian qua, Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong về cải cách hành chính, với các chỉ số PCI, PAPI, PAR đều nằm trong nhóm 10 tỉnh/thành đứng đầu cả nước. Tiếp tục nỗ lực duy trì và quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, thông thoáng để góp phần thực hiện các mục tiêu chung, Tp. Hà Nội đã tin chọn Tập đoàn VNPT triển khai các hệ thống thông tin và ứng dụng dùng chung quan trọng này. 

Nhận thức rõ trọng trách đó và với sứ mệnh chủ lực, tiên phong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cùng với vai trò là thành viên của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử cũng như kinh nghiệm đã triển khai thành công nhiều dự án lớn cho Chính phủ, Tập đoàn VNPT cam kết đồng hành cùng UBND Tp. Hà Nội đưa vào khai thác thành công các dự án đã đề ra, nằm trong tiến trình xây dựng chính quyền số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá, vượt bậc và tăng trưởng toàn diện của Tp. Hà Nội trong thời gian tới./.

 

P.V



.
1