VNPT-iOffice góp phần xây dựng nền hành chính công Cao Bằng hiện đại hơn

11:18, 01/03/2023

(XHTT) - Là đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, Thành phố của tỉnh năm 2022, Thành phố Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, mang lại nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân hiệu quả.

Với mục tiêu tạo ra nhiều kênh tương tác giữa người dân với chính quyền, UBND Thành phố triển khai phần mềm hẹn giờ giao dịch hành chính, xây dựng hệ thống tổng đài dịch vụ công Thành phố tích hợp trên nhiều nền tảng web, zalo, facebook, Trang thông tin tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông "caobangtv.gov.vn", Trang thông tin điện tử của UBND Thành phố, hệ thống loa kéo tại tổ xóm.

http://nhipsong.vnpt.vn/dataimages/202302/original/images5350642_1.jpg

Bên cạnh đó, thành phố Cao Bằng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số. Triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số vào tiêu chí đánh giá công tác hằng năm của các đơn vị tại Thành phố, UBND phường, xã.

100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND Thành phố và UBND phường, xã được trang bị máy tính phục vụ công việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và được cấp tài khoản trên hệ thống VNPT-iOffice để triển khai, trao đổi, thực hiện nhiệm vụ được giao; 100% cơ quan, đơn vị kết nối Internet tốc độ cao phục vụ trao đổi thông tin qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc thư điện tử công vụ; phần mềm một cửa điện tử, phòng họp trực tuyến... phục vụ truy cập Internet và tìm hiểu thông tin theo nhu cầu công việc.

Duy trì hoạt động các hệ thống nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tại Thành phố như: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice; hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống phần mềm một cửa điện tử (VNPT-iGate); Trang thông tin điện tử Thành phố và phường, xã; hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; hệ thống truyền thanh Thành phố và 4 phường, xã.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quan trọng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, bảo đảm tính công bằng, chuẩn mực trong quản lý nhà nước. Năm 2022, Thành phố nhận 19.451 văn bản điện tử đến và phát hành 4.916 văn bản đi dưới dạng điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; ban hành 4.721/4.916 (96,03%) văn bản điện tử áp dụng sử dụng chữ ký số; tích hợp 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên phần mềm một cửa liên thông (VNPT-iGate) và niêm yết công khai tại bộ phận "Một cửa".

Để tiếp tục duy trì thứ hạng đứng đầu về thực hiện công tác CCHC, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND Thành phố đẩy mạnh CCHC với phương châm "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". Trong đó, tiếp tục duy trì và nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần chỉ số CCHC; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường trong quá trình thực hiện các nội dung CCHC thuộc phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC.

 

P.V

 .
1