Bình Định thí điểm Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên VNPT iGate

09:53, 24/08/2023

(XHTT) - Hướng đến tiện ích cho người dân, tỉnh Bình Định đang triển khai thí điểm "Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính" trên Hệ thống VNPT iGate.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, trong thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với bộ phận liên quan của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và Tập đoàn VNPT xây dựng, hoàn thiện chức năng của “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh” (“Hệ thống VNPT-iGate”) đảm bảo cho việc sử dụng, thực hiện “Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 6053/VPCP-KSTT trong đó xác nhận “Hệ thống VNPT-iGate” đảm bảo điều kiện cho việc sử dụng, thực hiện “Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan triển khai việc cung cấp.

Theo đó, 3 địa phương đầu tiên của tỉnh Bình Định sẽ thí điểm triển khai là huyện Vân Canh, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn. Các địa phương này sẽ sử dụng “Hệ thống VNPT-iGate” để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đối với 100% trường hợp hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (thay cho việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia như hiện nay).

Sau thời gian thí điểm sẽ đánh giá để nhân rộng ra toàn tỉnh. Việc sử dụng “Hệ thống VNPT iGate” sẽ giúp cho địa phương thuận tiện hơn trong công tác quản lý thông tin, dữ liệu hồ sơ chứng thực điện tử phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định Lê Ngọc An cho biết, hiện nay khi chứng thực điện tử các địa sẽ sử dụng hệ thống Dịch vụ công Quốc gia. Với việc dùng chung sẽ phát sinh một số bất cập trong công tác quản lý ở địa phương, từ đó tỉnh Bình Định đã phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Tập đoàn VNPT triển khai xây dựng bổ sung chức năng của hệ thống VNPT iGate của tỉnh để chứng thực. Bình Định cũng là địa phương đầu tiên đề xuất thực hiện và được sự ủng hộ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

“Thay vì lâu nay chứng thực điện tử trên cổng Dịch vụ công Quốc gia thì bây giờ tỉnh thí điểm, chủ động làm một Module riêng để thực hiện chứng thực trên Cổng dịch vụ công của tỉnh như vậy giúp người dân chủ động trong việc làm bản giấy thì sẽ được cấp luôn bản điện tử theo đúng quy định của Chính phủ.

Vào cuối tháng 8 này tỉnh sẽ bắt đầu thí điểm với ba địa phương. Đến hết tháng 9 sẽ đánh giá, chỉnh sửa và hoàn thiện chức năng mở rộng triển khai toàn tỉnh…”, ông An cho biết.

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định đang nghiên cứu việc tái cấu trúc quy trình theo hướng cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần đối với khâu nộp hồ sơ nhằm cắt giảm bớt một lượt đi lại của người dân, đồng thời tạo sự chủ động, linh hoạt hơn cho công tác giải quyết của các cơ quan nhà nước.

Cũng theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định chia sẻ, ưu điểm vượt trội của chứng thực điện tử là người dân chỉ mất một lần làm nhưng có thể lưu lại và sử dụng lâu dài để làm hồ sơ trực tuyến cho những thủ tục khác, khỏi mất công đi lại nhiều lần. Không những thế, về lâu dài, việc này góp phần bổ sung, làm giàu kho dữ liệu giấy, tờ điện tử của cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, từ đó trong tương lại không xa có thể giúp người dân làm thủ tục hành chính mà không cần sử dụng bất cứ một loại giấy tờ gì.

Hiện nay tất cả chứng thực dồn về Cổng dịch vụ công Quốc gia, nếu tỉnh đưa vào hệ thống VNPT iGate sẽ giúp giảm bớt áp lực cho Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân bớt một bước đăng ký. Với mô hình của Bình Định, Cục kiểm soát thủ tục hành chính ủng hộ cao và nếu hiệu quả thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương.

 

P.V

 .
1