UBND tỉnh Gia Lai hợp tác cùng VNPT để triển khai chuyển đổi số

08:55, 23/08/2023

(XHTT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành văn bản triển khai 10 nội dung hợp tác về chuyển đổi số giữa UBND tỉnh với 2 Tập đoàn lớn, trong đó có Tập đoàn VNPT.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị, trong đó có Tập đoàn VNPT triển khai thử nghiệm các giải pháp, nhiệm vụ về chuyển đổi số được các doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ, nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh.

Kỹ thuật viên xử lý thông tin hình ảnh qua camera tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP. Pleiku.

Cụ thể, có 10 nhiệm vụ, dự án hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp gồm 2 nhiệm vụ, dự án do Tập đoàn VNPT đề xuất hỗ trợ (Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức; Triển khai Nền tảng cửa khẩu số); 6 nhiệm vụ, dự án do VNPT và một đơn vị nữa cùng đề xuất hỗ trợ (Nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; Nâng cao số lượng người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; Cổng dữ liệu mở tỉnh Gia Lai; Triển khai Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành Công thương; Triển khai Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp).

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo tính khả thi, đem lại hiệu quả thiết thực, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh có liên quan việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số nói trên theo đúng như đề xuất của các doanh nghiệp đã cam kết.

Tại công văn cũng yêu cầu khi kết thúc thời gian thử nghiệm, các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị trực thuộc của VNPT và các bên liên qua tổ chức đánh giá kết quả triển khai và báo cáo, đề xuất kế hoạch trong thời gian tiếp theo về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

 

P.V.
1