VNPT và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên ký thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027

16:11, 22/08/2023

(XHTT) - Ngày 21/8/2023, VNPT tại địa bàn tỉnh Phú Yên và Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên ký thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027, nhằm đánh giá kết quả thực hiện thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022, đồng thời triển khai các nội dung chuyển đối số trọng tâm của ngành giáo dục trong giai đoạn tới.

Tại buổi Lễ ký kết, các đại biểu được nghe đại diện VNPT Phú Yên trình bày về công tác Chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh nhà. Trong đó, VNPT Phú Yên đã tích cực phối hợp với Sở, các trường học triển khai các sản phẩm: Quản lý trường học vnEdu; Hồ sơ giáo dục HSS; Ứng dụng điện thoại dành cho giáo viên; Ứng dụng điện thoại dành cho phụ huynh học sinh; Hệ thống quản lý văn bản; Cổng thông tin điện tử; Hóa đơn điện tử; Quản lý thư viện; Hệ thống bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ETEP; Hệ thống Học và thi trực tuyến VNPT e-Learning…

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của công tác quản lý, điều hành của Sở GD&ĐT Phú Yên, hai đơn vị thống nhất ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027, tập trung thực hiện các phần chính như: Triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục, tự động đồng bộ đầy đủ dữ liệu về CSDL Ngành giáo dục Tỉnh theo tiêu chuẩn của ngành; Triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong dạy và học, hỗ trợ triển khai Kho học liệu số dùng chung toàn thành phố; Tư vấn triển khai các giải pháp nâng cao năng lực hạ tầng số, đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Phát biểu chúc mừng tại Lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên và VNPT Phú Yên trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số; mang lại giá trị thiết thực phục vụ cho việc hình thành CSDL ngành và góp phần phát triển Chính quyền số, kinh tế xã hội số trên địa bàn tỉnh nhà./.

 

PV.
1