Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC huyện Yên Bình (Yên Bái)

09:42, 11/10/2023

(XHTT) - Ngày 7/10 vừa qua, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) huyện Yên Bình do VNPT xây dựng đã chính thức khai trương.

Yên Bình là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái tiên phong xây Trung tâm điều hành thông minh IOC, trong đó đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất của huyện cùng với sự hợp tác của Tập đoàn VNPT.

Đến nay, Trung tâm điều hành thông minh IOC đã sẵn sàng đưa vào sử dụng, phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, đại diện Tập đoàn VNPT khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC huyện Yên Bình.

Hệ thống IOC huyện Yên Bình gồm 5 phân hệ chính là: Phân hệ Điều hành chỉ tiêu kinh tế- xã hội, kết nối trực tiếp đến phần mềm báo cáo thông minh VSR; Phân hệ Giám sát hành chính công kết nối với hệ thống dịch vụ công của tỉnh; Phân hệ Giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, tích hợp từ Cổng dữ liệu Bộ Y Tế; Phân hệ Giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục, tích hợp từ hệ thống quản lý trường học vnEdu; Phân hệ Giám sát, điều hành lĩnh vực nông thôn mới được kết nối với phần mềm báo cáo VSR.

Trong đó, Phân hệ Điều hành chỉ tiêu kinh tế thực hiện việc thu thập dữ liệu tổng hợp từ các đơn vị, từ đó, cho phép lãnh đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, điều hành dự trên các dữ liệu về chỉ tiêu kinh tế - xã hội (tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động, các chỉ tiêu về môi trường (tỷ lệ chất thải, nước sinh hoạt, nước hợp vệ sinh,…); chỉ tiêu về phát triển đô thị. Các chỉ tiêu này sẽ được triển khai trên các nền tảng ứng dụng thiết bị di động để theo dõi, tra cứu.

Năm 2023, được xác định là năm dữ liệu số quốc gia với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo giá trị”. Hệ thống IOC được xây dựng đa nền tảng, web, App mobie giúp lãnh đạo có thể điều hành được mọi lúc mọi nơi.

Việc đưa hệ thống giám sát điều hành IOC vào vận hành sẽ giúp huyện Yên Bình thực hiện triệt để công tác chuyển đổi số. Đây cũng là chìa khóa quan trọng giúp địa phương thu hút đầu tư, thiết lập, xây dựng và vận hành một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại.

 

Hoài Văn

 

 .
1