Gmail đã cho phép đính kèm file dung lượng đến 50MB

10:22, 02/03/2017

(XHTT) - Một thông tin tuyệt vời cho những người dùng thường xuyên sử dụng dịch hòm thư điện tử của Google, đó là Gmail vừa tăng dung lượng cho file đính kèm trong mail lên đến 50MB (trước đây dung lượng tối đa là 25MB).

(XHTT) - Một thông tin tuyệt vời cho những người dùng thường xuyên sử dụng dịch hòm thư điện tử của Google, đó là Gmail vừa tăng dung lượng cho file đính kèm trong mail lên đến 50MB (trước đây dung lượng tối đa là 25MB).


Thành thật mà nói, khi đính kèm file với dung lượng lớn quả không thú vị gì vì thời gian upload file lâu, nếu trong quá trình upload mà lỗi đường truyền Internet thì bạn sẽ phải upload lại file rất là phiền phức. Bạn có thể chọn giải pháp dùng phần mềm chia tách ra nhiều file nhỏ nhưng tổng dung lượng upload trước đây không được quá 25MB. Giờ đây, điều này đã được giải quyết khi Google quyết định nâng hạn mức lên 50MB.

Tuy nhiên, có một cách khác người dùng thường sử dụng khi muốn gửi tập tin lớn hơn hạn mức cho phép của Gmail là thông qua Google Drive. Sau khi upload những file dung lượng lớn lên Google Drive, người dùng có thể đính kèm vào cửa sổ soạn thảo thư một cách bình thường.

 

H.A

.
1